Skip links

Administratie bij overlijden

administratie bij overlijden 1e alinea - Administratie bij overlijden - administratie bij overlijden e alinea

70 % van de mensen overlijdt onverwacht. De eerste tijd voelt als een emotionele rollercoaster. Midden in het proces van afscheid nemen, moet je de uitvaart regelen. Ook administratief moeten zaken afgehandeld worden naast het verdelen van de erfenis. Je bent niet de enige die op ziet tegen de administratie bij overlijden. Zeker als er een huis leeggeruimd en verkocht moet worden. Vannu. ondersteunt je hierbij.

Administratie bij overlijden

Een arts verklaart dat iemand overleden is. Als eerste bij de afhandeling van de administratie bij overlijden doe je met deze officiële verklaring aangifte bij de gemeente. Zij maakt vervolgens een akte van overlijden op. Diverse instanties, zoals banken en verzekeraars, vereisen een akte van overlijden ter bevestiging van het overlijden. Vervolgens informeer je instanties en organisaties over het overlijden. Denk daarbij aan de werkgever of uitkeringsinstantie, de verzekeringsmaatschappij, bank, eventuele woningbouwvereniging en hypotheekverstrekker. Eventuele lidmaatschappen en abonnementen dienen opgezegd te worden. Verenigingen informeer je eveneens.

administratie na overlijden - Administratie bij overlijden - administratie na overlijden
erfbelasting 2 - Administratie bij overlijden - erfbelasting

En/of rekening

Natuurlijk meld je ook direct het overlijden bij de bank. Bij een gezamenlijke en/of rekening blokkeert de bank de passen van overledene. De en/of rekening blijft bij overlijden eigendom van de mede-rekeninghouder. Ofschoon deze niet wordt geblokkeerd, behoort het saldo niet automatisch voor de helft toe aan de andere rekeninghouder. In principe blijft gestort geld op een en/of rekening van de persoon die het geld overmaakte. Bij overlijden mag de mede-rekeninghouder dit saldo niet zomaar opnemen aangezien dit bedrag valt onder de nalatenschap van overledene. De verdeling ervan gebeurt volgens het testament of het wettelijke erfrecht. Erfgenamen betalen erfbelasting voordat zij dit saldo ontvangen. De nog levende rekeninghouder mag dus alleen bedragen opnemen die hem of haar toebehoren. Maken erfgenamen bezwaar tegen het opnemen van geld dan is hun toestemming vereist voor de overblijvende rekeninghouder van de en/of rekening.

executeur 3 - Administratie bij overlijden - executeur

Nalatenschap

Bij het overlijden van een ouder ben je volgens de wet erfgenaam. Of er een testament is, of de uitvaartwensen zijn vastgelegd en/of er een wilsbeschikking is, zijn belangrijke zaken om uit te zoeken. Een afwikkeling van de nalatenschap van een ouder brengt veel emoties met zich mee omdat er vaak ook een huis ontruimd moet worden. Neem contact op zodat wij je terzijde kunnen staan. Dat geldt natuurlijk ook als je erfgenaam bent van een ander familielid of dierbare.

administratie bij overlijden recht op uitkering - Administratie bij overlijden - administratie bij overlijden recht op uitkering

Recht op een uitkering na overlijden

Een aangifte inkomstenbelasting is verplicht bij overlijden. Mogelijk kom je als achterblijvend partner of kind in aanmerking voor speciale uitkeringen zoals een overlijdensuitkering, pensioen, een eventuele ANW uitkering (Algemene Nabestaanden Wet) of een AOW uitkering (Algemene Ouderdomswet). Natuurlijk kunnen wij je hierbij helpen.

Testament

Met de akte van overlijden kun je bij een notaris opvragen of er een testament is. Deze geeft aan bij welke notaris het testament ligt en wie erfgenamen zijn. Je kunt de notaris een officiële verklaring van erfrecht op laten stellen. Hierin staat wie er overleden is, wie de erfgenamen zijn en op welk deel zij recht hebben. Voor de erfgenamen toont deze verklaring aan dat men recht heeft op de bezittingen van de overledene. Vooral bij veel erfgenamen is dit een onmisbaar document. Een onafhankelijk executeur zorgt bovendien voor een eerlijk afwikkeling.

administratie bij overlijden testament - Administratie bij overlijden - administratie bij overlijden testament
administratie bij overlijden ondernemer - Administratie bij overlijden - administratie bij overlijden ondernemer

Ondernemerschap en overlijden

Bij het overlijden van een ondernemer komt administratief na overlijden nog meer kijken. Voor nabestaanden kan dit een complexe situatie zijn. Zeker als ze niet betrokken zijn bij het bedrijf. Schakel dan zeker Vannu. en voor later in. Wij zijn ervaren in de afhandeling van ingewikkelde erfenissen.

Huis verkopen

Een overlijden kan betekenen dat een huis verkocht moet worden. Dat kan gepaard gaan met emoties. Temeer als het huis het ouderlijke huis betreft of als er verschillende belangen zijn inzake de opbrengst. Onze makelaar begeleidt de verkoop van het huis met respect. Wij houden rekening met de situatie en kennen de belangen. Om eventuele conflicten te voorkomen kunnen we bovendien optreden als onafhankelijk executeur.

administratie bij overlijden huis verkopen - Administratie bij overlijden - administratie bij overlijden huis verkopen