Skip links

Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschikt 2 - Arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeschikt

Aan de gevolgen kun je iets doen

Wanneer je niet kunt werken doordat je ziek bent, is dat uitermate vervelend. Kort ziekteverzuim heeft meestal weinig financiële gevolgen omdat je werkgever deels loon doorbetaalt. Na twee jaar heeft arbeidsongeschiktheid door ziekte grotere consequenties. Aan ziek zijn, kun je niets doen. Aan de financiële gevolgen wel.

De eerste twee jaar ziekteverzuim

Gedurende de eerste twee jaar van het ziekteverzuim krijg je in de meeste gevallen gedeeltelijk je loon doorbetaald. Het eerste ziektejaar is dat minstens 70% van je loon met een minimale hoogte van het minimumloon. Ook in je tweede ziektejaar betaalt je werkgever minimaal 70% van het loon. Echter, de verplichting om dat aan te vullen tot het minimumloon vervalt. Over 2 ziektejaren betaalt je werkgever, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170% van je laatstverdiende loon. Hoe het één en ander precies wordt ingevuld, is afhankelijk van de regelingen binnen je bedrijf of van je cao.

arbeidsongeschikt 3 - Arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeschikt
arbeidsongeschikt - Arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeschikt

Na twee jaar ziekteverzuim

Ben je na twee jaar nog niet in staat om te werken, dan moet je een WIA-uitkering (voorheen WAO-uitkering) bij het UWV-werkbedrijf aanvragen. Deze instantie beoordeelt of je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De hoogte van je uitkering is afhankelijk van die beoordeling. Met als mogelijk gevolg een forse inkomensverlaging. Dat kan betekenen dat je in de knel komt met je maandelijkse verplichtingen, zoals huur of hypotheeklasten.

Arbeidsongeschiktheid. Wat nu?

Als je arbeidsongeschikt raakt, zie je vaak je complete leven veranderen. Het kan het resultaat zijn van een proces van jaren, waarin je steeds zieker wordt of niet meer opknapt. Je kunt ook in één klap arbeidsongeschikt raken door bijvoorbeeld een ongeval of een acute aandoening. Arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen. Voor je dagelijkse bezigheden, maar ook financieel. Je bent al ziek, dan wil je je ook niet nog eens zorgen moeten maken om de financiën. Je kunt je relatief voordelig laten verzekeren tegen de enorme financiële consequenties. Je verzekert daarmee een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat geeft rust voor nu en in de toekomst.

arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt wat nu - Arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt wat nu