Skip links

Belastingaangifte

belasting 3 - Belastingaangifte - belasting

Fiscale mogelijkheden

Niemand betaalt graag belasting. En zeker niet teveel. Tegenwoordig is je belastingaangifte deels al ingevuld door de Belastingdienst. Wil je er desondanks zeker van zijn dat je niet meer belasting betaalt dan nodig, laat onze belastingexperts je aangifte verzorgen. Je profiteert dan gegarandeerd van alle fiscale mogelijkheden die er zijn.

Fiscaal partnerschap

Bij fiscaal partnerschap kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten op de meest voordelige manier verdelen tussen jezelf en je partner. Je bent verplicht fiscaal partner wanneer je samen staat ingeschreven op hetzelfde woonadres en je gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwonend bent en notarieel een samenlevingscontract hebt afgesloten. Wanneer je uit elkaar gaat, kun je ervoor kiezen om een geheel jaar of maar een deel van het jaar fiscaal partner te zijn. Wij kunnen uitrekenen wat fiscaal het meest voordelig is.

belasting - Belastingaangifte - belasting
Belastingaangifte aftrekposten - Belastingaangifte - Belastingaangifte aftrekposten

Aftrekposten

Onder bepaalde voorwaarden mag je kosten opvoeren als persoonsgebonden aftrek. Hieronder vallen onder meer buitengewone ziektekosten, alimentatie, studiekosten, onderhoud rijksmonument en een lening voor startende ondernemer. Daarnaast zijn er andere aftrekposten die je volledig of beperkt mag opvoeren.

Belastingvoordeel koopwoning

De hypotheek is één van de belangrijkste fiscale aftrekposten. De hypotheekrente is voor de eigenwoningschuld maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor bepaalde situaties gelden niettemin andere regels. Bijvoorbeeld in geval van overwaarde, scheiding of restschuld.

Belastingaangifte fiscale voordeeel koopwoning - Belastingaangifte - Belastingaangifte fiscale voordeeel koopwoning
belastingaangifte premies lijfrente - Belastingaangifte - belastingaangifte premies lijfrente

Premies lijfrenteverzekeringen

De premie of koopsom die je betaalt voor een lijfrenteverzekering welke uitkeert ná je pensioenleeftijd, is tot een bepaald maximum aftrekbaar. Dat geldt echter niet voor een lijfrenteverzekering die je wilt gebruiken om een periode vóór je pensionering te overbruggen. Die is niet aftrekbaar.

Erfbelasting

Een dierbare is overleden en je hebt de erfenis aanvaart. In de meeste gevallen betaal je erfbelasting. De hoogte is afhankelijk van de verwantschap met de overledene. Wanneer er een executeur is benoemd, verzorgt deze de aangifte. Is er geen executeur dan kun je met de andere erfgenamen afspreken of je gezamenlijk of afzonderlijk aangifte doet. Hier komt nogal wat bij kijken omdat je de waarde van de erfenis moet bepalen. Wil je geen rompslomp? Schakel ons hiervoor in.

belastingaangifte erfbelasting - Belastingaangifte - belastingaangifte erfbelasting

Wat te doen

samenleven 3 - Belastingaangifte - samenleven

Samenwonen

Een heugelijk moment. Je gaat samenwonen of trouwen met een partner. Samenleven onder één dak heeft financiële en fiscale gevolgen. Je kunt de administraties gedeeltelijk gescheiden houden of geheel samenvoegen. De feiten op een rijtje. Meer informatie

uit elkaar 2 - Belastingaangifte - uit elkaar

Scheiden

Een scheiding of beëindiging van samenwonen is verdrietig. Bijna één op de drie stellen gaat uit elkaar. Een scheiding is een emotionele en moeilijke beslissing. De praktische en financiële consequenties zijn dikwijls groot. Je moet veel regelen. Meer informatie

Nalatenschap - Belastingaangifte - nalatenschap

Nalatenschap

De nalatenschap oftewel erfenis van een overledenen bestaat uit bezittingen, vermogen en soms ook uit schulden. Door een testament of door de wet kun je aangewezen zijn als erfgenaam. De afwikkeling van een nalatenschap betreft meer dan de verdeling van erfenis. Vannu. verricht alle werkzaamheden die nodig zijn. Het scheelt je veel werk en een hoop zorgen. Meer informatie