Skip links

Boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving - Boedelbeschrijving - Boedelbeschrijving

In een boedelbeschrijving nalatenschap staat wat er tot de nalatenschap behoort. Het bevat een overzicht van de bezittingen en schulden welke een overledene nalaat. Dit kunnen roerende en onroerende zaken zijn. Het is de taak van een executeur om deze van een nalatenschap op te stellen.

Waarom een boedelbeschrijving nalatenschap opstellen

Een overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Onenigheid en ruzie tussen de erfgenamen onderling komt nogal eens voor. Duidelijke communicatie tussen erfgenamen en een juiste schriftelijke vastlegging in een beschrijving van de boedel helpen dit voorkomen. Een goede boedelbeschrijving van een nalatenschap is tevens belangrijk voor een juiste aangifte erfbelasting. Tot slot is het een vereiste bij het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap.

pexels photo 276551 - Boedelbeschrijving - pexels photo
erfenis 2 - Boedelbeschrijving - erfenis

Wanneer is een boedelbeschrijving nalatenschap nodig?

Een beschrijving van de boedel is niet alleen vereist bij een beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Eigenlijk is het maken van daarvan bij een nalatenschap altijd nodig. Het maakt de omvang van de erfenis voor de verdeling inzichtelijk en de grondslag voor verschuldigde erfbelasting duidelijk. De erfenis wordt na aftrek van de uitvaartkosten, over de erfgenamen en legatarissen verdeeld.

Belangrijk

Op een boedelbeschrijving nalatenschap staan zowel bezittingen als schulden. De waarde hiervan op de sterfdatum is daarbij van belang. Op een boedelbeschrijving nalatenschap staan bij de bezittingen onder andere roerende en onroerende zaken, bankrekeningen, aandelen of effecten, contanten en eventuele vorderingen. Bij de schulden staan onder meer hypotheekschulden, belastingschulden en uitvaartkosten. Erfgenamen missen vaak de juiste kennis om een overzichtelijke boedelbeschrijving te maken en onderschatten de hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt. Als professioneel executeur bieden wij deskundige hulp bij deze vaak tijdrovende bezigheid.

boedelbeschrijving belangrijk - Boedelbeschrijving - boedelbeschrijving belangrijk