Skip links

Brandende kwestie: de burn-out

Voorkomen of herstellen van een burn-out is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werknemer. Als werkgever kunt veel doen om te ervoor te zorgen dat het niet (opnieuw) mis gaat. De winst is groot, ook voor u.

Privéproblemen en een onvermogen om met stress om te gaan. Dat zien veel ondernemers als de belangrijkste oorzaken van een burn-out bij een medewerker. Die moet aan zichzelf werken: mediteren of een anti-stresscursus doen. Maar de werknemer die opgebrand thuis zit, wijt zijn klachten juist vaak aan de situatie in het bedrijf. Hij wil dat er maatregelen getroffen worden op het werk om een nieuwe burn-out te voorkomen. Wie heeft er gelijk?

Werk en privé oorzaken van stress
Volgens een onderzoek van Zilveren Kruis zijn de belangrijkste oorzaken van een burn-out:

  1. Werk/privé niet in balans (49%)
  2. Te veel werkzaamheden binnen het aantal werkuren (45%)
  3. Privéomstandigheden (35%)

Dat betekent dat een burn-out vaak zowel privé- als werkgerelateerd is. De leidinggevende blijkt volgens het onderzoek bovendien een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan of voorkomen van werkstress. Bij personeel met een hoge werkdruk en weinig steun van de leidinggevende, heeft 45% burn-outklachten. Bij werknemers die wel door hun chef worden gesteund, daalt dit percentage naar 18%. Van degenen die een burn-out hebben gehad, vindt 86% dat de leidinggevende kan helpen om een herhaling te voorkomen.

Klachten serieus nemen
Er bestaan specifieke tools om na te gaan of uw medewerker last heeft van stress, wat de oorzaken zijn en of hij in de gevarenzone komt. Vraag er uw arbodienst naar. Door er tijdig bij te zijn en klachten serieus te nemen, kunt u ziekteverzuim van uw medewerker voorkomen. Samen kunt u nagaan wat u er op het werk veranderd kan worden. Een ander takenpakket bijvoorbeeld, een kortere werkweek, een betere verlofregeling of het oplossen van conflicten met collega’s.

Aandacht voor privéomstandigheden
Maar kunt u ook iets veranderen aan de privéomstandigheden van uw werknemers? Soms wel. Als uw medewerker bijvoorbeeld financiële problemen heeft, kan dat een forse stressfactor zijn. Misschien kunt u hem helpen zijn financiële situatie op orde te krijgen. Ook een gezonde leefstijl kan vanuit uw bedrijf gestimuleerd worden. Medewerkers met gezondheidsproblemen hebben een grotere kans op stress.

Preventie en verzekeringen
Een medewerker met een burn-out is gemiddeld 242 dagen uit de running en kost u zo’n 250 euro per dag. Bedrag per burn-out: 60.000 euro. Burn-out is dus een groot risico voor uw bedrijf. Naast preventie is daarom verzekeren een echte must. Maar wat heeft uw bedrijf op dat gebied precies nodig? Neem contact op met ons kantoor voor advies over verzuim- en inkomensverzekeringen.

Join the Discussion