Skip links

Corona – eigen woning

farm 4355161 1280 - Corona eigen woning - corona en de eigen woning

Corona – eigen woning

Hoe gaat de woningmarkt reageren op de coronacrisis? Dat is op dit moment onmogelijk te voorspellen. Het hangt er helemaal vanaf hoe de uitbraak zich ontwikkelt en welke impact dat heeft op de economie en het consumentenvertrouwen. Maar op individueel niveau leven er veel vragen. Over kopen/verkopen, verhuizen en verbouwen.

Huis kopen 

Had jij net je huis te koop gezet of ben je juist op huizenjacht? De makelaar is (nog) niet verplicht om bezichtigingen af te zeggen. Wel moeten de verkoper, de makelaar en de bezoekers uiterste veiligheid in acht nemen. Schud geen handen en blijf op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Sowieso kan de verkoop meer tijd in beslag nemen dan je enige weken geleden nog verwachtte. Potentiële kopers zijn misschien onzeker geworden over hun baan en hun inkomen. Ze stellen dan hun koopplannen uit.

architecture 3383067 1920 - Corona eigen woning - Corona en wonen
stamp 1415724 1920 - Corona eigen woning - corona eigen woning

Aanwezigheid bij overdracht woning

Wettelijk is het zo geregeld dat je bij aankoop van een woning, waarbij je de aankoop financiert met een hypotheek, bij de ondertekening aanwezig dient te zijn. Kun je niet aanwezig zijn omdat het kantoor dicht is of omdat jij thuis moet blijven? Dan moet je in een notariële akte het notariskantoor volmacht geven om voor jou de hypotheekakte of de leveringsakte te tekenen.

Maar voor die notariële akte moet je waarschijnlijk ook persoonlijk op het notariskantoor komen. En voor de gewone volmacht moet je handtekening gelegaliseerd zijn, iets wat op het notariskantoor of bij de gemeente moet gebeuren. Als die beide gesloten zijn is het passeren van de koop en verkoop van een woning nog niet zo eenvoudig. Neem contact op met de betrokken partijen om te kijken of er welke oplossing mogelijk is.

Aankoop woning terugdraaien?

De koop van een woning kan worden teruggedraaid in verband met de als je daardoor de financiering niet meer rond krijgt. Maar dan moet er wel een financieringsvoorbehoud zijn gemaakt. Zo niet, dan heeft de verkoper recht op de boete van 10% van de koopsom. Bent je juist de koper? Neem dan ontbindende voorwaarden op in je koopcontract. Je kunt de overdracht ook uitstellen. De opleverdatum wordt dan verschoven naar de zo vroegst mogelijke gelegenheid .

Verhuizen in coronatijd

Als je net verhuisplannen hebt, kunnen die voorlopig doorgaan. Verhuisbedrijven zijn nog actie, maar treffen wel extra coronamaatregelen: alleen pin-betaling, alleen verhuizers zelf dragen de spullen, jij helpt zelf niet mee en je reinigt de meubels vooraf. Uitstel van een verhuizing kan tot problemen leiden. Je moet als koper en verkoper onderling overleggen wat je in dat geval doet. Word je door het uitstel langer dan verwacht geconfronteerd met dubbele woonlasten, neem dan contact op met je bank of met de woningcorporatie.

housebuilding 1407499 1920 - Corona eigen woning - corona en de eigen woning
living room 1476062 1920 - Corona eigen woning - corona wonen

Wat doen de huizenprijzen?

Gaan huizenprijzen stijgen of dalen? Dat weet niemand. De woningverkoop loopt momenteel iets terug. Het tegen elkaar opbieden vermindert als er minder bezichtigingen zijn. Als de crisis lang aanhoudt en er vallen ontslagen, worden er ook minder huizen gekocht. Met een veel lager consumentenvertrouwen, koelt de huizenmarkt af. Banken verwachten dat de huizenprijzen veel minder snel zullen stijgen. Corona en de eigen woning zijn dus van invloed op elkaar.

Tijdelijke stop op aflossen hypotheek

Veel banken in Nederland bieden kleine ondernemingen de mogelijkheid om maximaal zes maanden de hypotheeklasten niet te betalen. De regeling gaat gelden voor zakelijke klanten die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Voor particuliere consumenten komt er geen collectieve regeling, maar banken zijn bereid naar jouw individuele situatie te kijken. Ieder bank heeft zijn eigen regeling. Zo kunnen rente en aflossing op hypotheken en consumptieve kredieten drie maanden stopgezet worden. Overigens gaat het om uitstel, dus niet om kwijtschelding. In een later stadium moet je de gemiste betalingen weer inhalen.

Maatregelen van overheidswege vind je overigens op de website van de Rijksoverheid.

Verbouwen

Veel mensen die nu thuiswerken, zien een mooie kans om in deze periode huis en tuin op te knappen. Je kunt nu ook plannen gaan uitwerken voor een uitgebreidere verbouwing aan je huis. Prima om uit te zoeken wat je wilt, hoe je de plannen realiseert en hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Maar misschien blijft het daar even bij. Bouwvakkers en installatiebedrijven zijn nog aan de slag, maar wil je dat zelf wel? Ook wil je liever de zekerheid dat er geen recessie komt en jij je baan niet verliest. Bewaar daarom je plannen en ga ermee aan de slag als de crisis voorbij is. Kun je de verbouwing niet uit eigen zak betalen? Wij helpen je graag een passende en verantwoorde lening te vinden. Corona en de eigen woning. Even pas op de plaats dus.

new housing development 2821969 1920 - Corona eigen woning - corona eigen woning

Wat te doen

student 849825 1920 30x20 - Corona eigen woning - Corona eigen woning

Corona en inkomen

Corona kan invloed hebben op je inkomen. Door ontslag of het wegvallen van omzet. Dat heeft consequenties. Meer informatie

vve bestuursaanprakelijkheid 30x20 - Corona eigen woning - Corona eigen woning

Corona maatregelen

Lukt het niet om inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen? Vraag uitstel aan bij de belastingdienst. Meer informatie

pensioen in eigen beheer 6 30x20 - Corona eigen woning - Corona eigen woning

Corona en wonen

Ondanks het wegvallen van inkomen gaan de vaste lasten gewoon door. Wat betekent dit voor huur of hypotheek? Meer informatie