Skip links

Corona en inkomen

corona en werk - Corona en inkomen - Corona en inkomen

Corona en inkomen

Het woord ‘ongekend’ is het beste van toepassing op de huidige situatie van de wereldwijde corona-uitbraak. Uiteraard gaat je eerste aandacht en zorg uit naar de gezondheid van jou en je dierbaren. Maar de economische gevolgen zijn ook enorm en leiden tot onzekerheid. Wat gebeurt er met je inkomen in deze crisistijd?

Corona en inkomen bij ziekte

Als je ziek wordt, is je werkgever verplicht je loon door te betalen. Heb je lichte klachten, maar kun je nog prima werken? Dan moet je thuis blijven en wordt je loon doorbetaald. Spreek met je werkgever af wat je thuis kunt doen.

Corona en inkomen bij thuiswerken

Op dit moment werk je misschien thuis, net als een groot deel van de Nederlanders. Je werkgever blijft je salaris dan doorbetalen, ook als je productiviteit wat lager is.

kelly sikkema RmByg5kFfQg unsplash scaled - Corona en inkomen - Corona en inkomen
corona en specifieke kosten 3 scaled - Corona en inkomen - Corona en inkomen

Als jouw werkgever (bijna) failliet gaat

Misschien werk je in een sector waar op dit moment harde klappen vallen. Omdat zoveel bedrijven nu hun bestaanszekerheid verliezen, zijn massale faillissementen een reëel risico en kan een enorme ontslaggolf het gevolg zijn. Dat wil de overheid dit voorkomen. Als je werkgever zijn omzet met meer dan 20% ziet dalen, kan hij gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hij krijgt dan een uitkering waarmee tot 90% van zijn loonkosten vergoed worden. Jouw loon moet in die subsidieperiode worden doorbetaald en je mag niet ontslagen worden. Mocht je toch ontslag krijgen omdat het bedrijf failliet gaat, dan heeft dat grote consequenties voor je inkomen. Neem gerust contact op.

Als je een nul-urencontract hebt, uitzendwerk doet of payroller bent

Werk je als uitzendkracht of payroller of heb je een nul-urencontract? Kun je niet werken omdat het bedrijf dicht is? De overheid biedt uitzendbureaus en payrollbedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zodat jij je salaris doorbetaald krijgt. Helaas gebeurt dat niet altijd, de kans bestaat dat je niet meer opgeroepen wordt.

Kom je daardoor in de problemen met vaste lasten? De woningcorporatie kan een speciale regeling met je treffen. Ze zet geen mensen op straat. Ook een particulier verhuurder staat misschien open voor een regeling. Daarover moet je zelf afspraken maken. Banken willen flexwerkers tegemoetkomen bij financiële problemen door corona. Bijvoorbeeld met een regeling om rente en aflossing op de hypotheek of consumptief krediet tijdelijk uit te stellen. Er is geen collectieve regeling, elke bank heeft zijn eigen plannen. Neem dus zelf contact op met je bank.

corona en inkomen - Corona en inkomen - Corona en inkomen
bruno cervera azsk 6IMT3I unsplash scaled - Corona en inkomen - Corona en inkomen

Niet ziek, wel thuis

Stel nu dat je werkgever van je vraagt dat je naar het werk komt omdat thuiswerken niet mogelijk is. Zolang er geen volledige lockdown is afgekondigd, mag hij dat doen. Maar mag je weigeren om te komen omdat je bang bent voor besmetting? Of krijg je dan je loon niet uitbetaald? Je kunt altijd weigeren om naar je werk te gaan. Of je dan nog recht hebt op salaris, hangt ervan af of je vrees gegrond is. Zonder gegronde vrees voor besmetting heb je normaal gesproken geen recht op loonuitbetaling als je thuis blijft. Je zou in dat geval verlof moeten opnemen. Maar de huidige situatie is niet normaal. Bespreek met je werkgever waar je zorgen zitten en probeer afspraken te maken over loondoorbetaling. Je werkgever moet bovendien het uiterste doen om het besmettingsrisico op de werkvloer te beperken.

Advies

Vannu. staat je terzijde in deze moeilijke periode. Het verlies van inkomen heeft namelijk consequenties voor je financiële situatie. Zeker als je geen buffer hebt, kan de situatie nijpend worden. Heb je vragen? Neem gerust contact op. Een persoonlijke afspraak op kantoor is vanwege corona niet mogelijk. We helpen je online, telefonisch en via Skype.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van corona.

student 849825 1920 - Corona en inkomen - corona hulppagina's

Wat te doen

vintage 1149558 1280 30x23 - Corona en inkomen - Corona en inkomen

Corona en wonen

Zorgeloos wonen. Door corona is de wereld heen en weer geschud. Wat betekent het voor jouw woonsituatie? Meer informatie

restaurant 691397 1920 30x20 - Corona en inkomen - Corona en inkomen

Maatregelen corona

De overheid heeft een pakket aan maatregelen samengesteld om getroffen bedrijven tegemoet te komen. Meer informatie

corona en gezondheid 30x20 - Corona en inkomen - Corona en inkomen

Corona en inkomen

Welke gevolgen heeft corona voor jouw inkomen? Kun je alles gewoon je rekeningen  betalen of niet? Meer informatie.