Skip links

Erfbelasting

erfbelasting 2 - Erfbelasting - erfbelasting

Erfbelasting, vroeger ook successierechten genoemd, voelt wellicht als de meest oneerlijke vorm van belasting. Desondanks ben je verplicht tot het betalen ervan als erfgenaam. De hoogte ervan is afhankelijk van de relatie tot de overledenen en de waarde van de erfenis. Door op tijd te schenken, kun je erfbelasting verminderen. Raadpleeg tijdig Vannu. voor advies.

Erfbelasting hoogte

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van je relatie tot de overledenen en de waarde van de erfenis. Een bepaald bedrag is vrijgesteld. Hierover betaal je geen erfbelasting. Daarna pas je bepaalde percentages toe op de waarde van de erfenis. De hoogte van de erfbelasting kun je uiteraard zelf uitrekenen, maar is best ingewikkeld. Je moet immers de waarde van de erfenis vaststellen. Je wilt bovenal niet teveel betalen. Laat daarom de verplichte aangifte door ons verzorgen. Erfbelasting betaal je overigens als de overledene in Nederland woont of de Nederlandse nationaliteit heeft en nog geen 10 jaar in het buitenland woont.

erfbelasting - Erfbelasting - erfbelasting
erfbelasting betalen erfbelasting - Erfbelasting - erfbelasting betalen erfbelasting

Betalen erfbelasting

De afwikkeling van een nalatenschap is complex. Een onderdeel van de administratie na overlijden is het betalen van erfbelasting. Je kunt de aangifte voor erfbelasting als erfgenaam zelf voor jouw gedeelte doen. Of over laten aan Vannu. of een andere gevolmachtigde. Je dient dit binnen acht maanden na een overlijden te doen. Kies je voor gemak dan laat je de volledige afwikkeling van de nalatenschap aan ons over.

Schenken

Door bij leven te schenken aan kinderen, dierbaren of een goed doel betaalt de betreffende nabestaande minder erfbelasting. Bijkomend voordeel dat je kunt genieten van de blijdschap van de ontvanger. Iets dat je na je overlijden niet ziet. Je bepaalt zelf aan wie je schenkt. Dit is niet aan regels gebonden. Wel betaalt de ontvanger schenkbelasting. Al zijn daar uitzonderingen. Bepaalde schenkingen zijn namelijk vrijgesteld van schenkbelasting. Bijvoorbeeld schenkingen om schulden af te lossen en bepaalde bedragen aan kinderen al dan niet afhankelijk van de besteding daarvan. Ook kun je schenken op papier. Al betaal je dan wel rente en heeft dat andere fiscale gevolgen. Hoe dan ook, laat je door ons goed informeren. Je wilt tenslotte niet teveel schenkbelasting of erfbelasting betalen. .

erfbelasting 4 - Erfbelasting - erfbelasting