Skip links

Erfenis

Erfenis 3 1 - Erfenis - Erfenis

Bij een erfenis worden bezittingen (zoals de woning, auto, sieraden en tegoeden) en eventuele schulden van een overledene verdeeld volgens de richtlijnen in het testament. Is er geen testament dan gelden de regels van de wet. Bezittingen en schulden gaan over op echtgenoot en kinderen. Zijn er geen kinderen dan zijn ouders, broers en zussen de erfgenamen.

Verdeling van de erfenis

Er komt veel kijken bij de afhandeling van een erfenis. Na het overlijden is het belangrijk om instanties zoals de bank en het verzekeringskantoor op de hoogte te brengen van een overlijden. Belastingaangiften doen, een woning leegruimen of de inboedel verdelen horen daar ook bij. Je hebt hier een verklaring van erfrecht voor nodig. Schakel ons als ervaren executeur in zodat je dit niet allemaal zelf hoeft te doen. Wij ondersteunen, begeleiden en zorgen voor harmonie.

erfenis verdeling erfenis - Erfenis - erfenis verdeling erfenis
erfenis zelf of een executeur - Erfenis - erfenis zelf of een executeur

Zelf of een executeur?

Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Is een erfgenaam het niet eens met de anderen, dan kan een erfenis niet afgewikkeld worden. Beslissingen nemen erfgenamen samen, onder leiding van een gevolmachtigde. Vaak is een gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Dit levert soms problemen op. Met een onafhankelijk executeur voorkom je onenigheid. Vannu. zoekt een passende en aanvaardbare oplossing voor alle erfgenamen samen.

Vannu, en voor later

Vannu, en voor later zorgt voor het gehele traject rondom de erfenis. Van het informeren van instanties tot het innen van vorderingen, van het regelen van verzekeringsuitkeringen tot aan het opmaken van belastingaangiften. Wij zorgen voor een transparante en voorspoedige afwikkeling van de erfenis met behulp van het persoonlijk digitale nalatenschapsdossier. Alle erfgenamen kunnen inloggen en blijven volledig op de hoogte over de gang van zaken. De kosten die wij berekenen zijn vriendelijk. Informeer gerust.

erfenis voor nu en voor later - Erfenis - erfenis voor nu en voor later