Skip links

Executeur

executeur 3 2 2 - Executeur - executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur. Een professioneel register executeur zoals Vannu. is, neemt een hoop zorgen van de nabestaanden uit handen. Niet alleen in hoeveelheid werk, maar ook in het managen van emoties.

Benoemen executeur

Een executeur testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. De executeur zorgt ervoor dat de afhandeling volgens jouw wensen geschiedt. Je mag iedereen benoemen tot executeur, zolang je het maar vastlegt in je testament. Vaak is het je partner of één van de kinderen. De afwikkeling van een nalatenschap kan complex zijn. Zeker als er veel bezit, zoals vastgoed en kapitaal is, of als je te kampen hebt met verstoorde familierelaties. Bovendien kan het veel werk kosten. Met een onafhankelijk register executeur ontlast je de nabestaanden. Wij houden rekening met emoties van de nabestaanden maar volgen jouw wensen. Een ander argument om ons in te schakelen is een vlotte afwikkeling. Het is ons dagelijks vak. We weten wat er bij komt kijken en welke stappen genomen moeten worden.

executeur 3 - Executeur - executeur
Executeur - Executeur - Executeur

Wat doet een executeur

In het testament leg je de taken van een executeur vast. Een executeur brengt allereerst de bezittingen in kaart met een boedelbeschrijving. Dit betreft niet alleen de inboedel, maar ook vastgoed, kapitaal en beleggingen. Bovendien maakt hij of zij een overzicht van de schulden en maakt een voorstel voor de verdeling richting erfgenamen. De executeur betaalt vervolgens de schulden en de kosten van de uitvaart. Hij of zij verzorgt de aangifte van de erfbelasting voor alle erfgenamen. Erfbelasting wordt betaald uit de nalatenschap. De uiteindelijke verdeling van de bezittingen is de verantwoording van de erfgenamen onderling. Vannu, en voor later heeft hierin een adviserende en bemiddelende rol.

shutterstock 702671365 - Executeur - shutterstock

De kosten van de afwikkeling

De wettelijk vastgestelde beloning voor een executeur is 1% van waarde van het vermogen op de datum van overlijden. Vannu en voor later hanteert een vriendelijk tarief voor de werkzaamheden voor afwikkelingen dat in de regel voordeliger is dan 1%.

Wat te doen

Nalatenschap - Executeur - nalatenschap

Nalatenschap

De nalatenschap oftewel erfenis van een overledenen bestaat uit bezittingen, vermogen en soms ook uit schulden. Door een testament of door de wet kun je aangewezen zijn als erfgenaam. De afwikkeling van een nalatenschap betreft meer dan de verdeling van erfenis…  Meer over nalatenschap

kosten afwikkelen nalatenschap - Executeur - kosten afwikkelen nalatenschap

Kosten afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Je betaalt erfbelasting, notariskosten en tot slot onze kosten als testamentair executeur. Wij willen dat er zoveel mogelijk van de erfenis voor de nabestaanden overblijft… Meer over kosten afwikkeling nalatenschap

conflict erfenis 2 - Executeur - conflict erfenis

Conflict erfenis

Wanneer een dierbare overlijdt, blijft een erfenis achter. Dit betreft de bezittingen en het vermogen van de overledene, te verdelen onder de erfgenamen. Het is geen uitzondering dat er een conflict over de erfenis ontstaat tussen familieleden… Meer over conflicten bij erfenis