Skip links

Kosten afwikkeling nalatenschap

kosten afwikkelen nalatenschap - Kosten afwikkeling nalatenschap - kosten afwikkelen nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Je betaalt erfbelasting, notariskosten en tot slot onze kosten als testamentair executeur. Wij willen dat er zoveel mogelijk van de erfenis voor de nabestaanden overblijft. Daarom hanteren wij een vriendelijk en toegankelijk tarief voor de afwikkeling.

Wat kost een afwikkeling nalatenschap?
Als nabestaande heb je veel aan je hoofd bij een overlijden. Je leven staat even op z’n kop. Allereerst ben je druk met het organiseren van de uitvaart. Daarnaast het regelen van administratieve zaken. Spullen moet opgeruimd worden en mogelijk een huis verkocht worden. In deze rollercoaster kom je vaak niet toe in het vergelijken van kosten van register executeurs. Toch is er een groot verschil. Reguliere instanties rekenen gemiddeld 1% van de totale waarde van het nalatenschap voor de afwikkeling. Dat bedrag kan dus flink oplopen bij een groot familiekapitaal.

kosten afwikkeling nalatenschap 2 - Kosten afwikkeling nalatenschap - kosten afwikkeling nalatenschap
Kosten afwikkeling nalatenschap - Kosten afwikkeling nalatenschap - Kosten afwikkeling nalatenschap

Vergelijking kosten
Ter vergelijking hebben wij een berekening gemaakt van het gemiddeld vermogen van onze klanten. Dan zouden de afwikkelingskosten op 10.000 euro komen. Dat vinden wij een fors bedrag. Zeker tegen over de uren die je gemiddeld nodig hebt voor de afwikkeling. Wij rekenen daarentegen maximaal 2.500 euro. De meeste werkzaamheden zijn daarbij inbegrepen. Voor de overige werkzaamheden hanteren wij een bedrag van 125 euro per uur.

Andere instanties VNN
Informeren financiële instanties x x
Opstellen verklaring erfrecht en erfgenamenonderzoek x x
Toelichting digitaal nalatenschapsdossier x
Doorsturen post x
Innen vorderingen en kwijting daarvan x
Openen (tijdelijke) opslagruimtes en kluisloketten x
Voldoen schulden uit de nalatenschap x
Opnemen banktegoeden x
Betalen verschuldigde belastingen waaronder successierecht x
€ 10.000,- € 2.500,-