Skip links

Maatregelen corona overheid

coffee 1878750 1280 - Maatregelen corona - corona en pensioen

Maatregelen corona overheid

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en/of zorgverzekeringswet 2020 

Vanwege verlaagde winstverwachtingen in 2020 kun je overwegen om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 en de voorlopige aanslag zorgverzekeringswet 2020 aan te (laten) passen. Uitgangspunt is de aangepaste, verlaagde winstverwachting over 2020. De voorlopige aanslag kun je zelf wijzigen in de online omgeving van de Belastingdienst. Wij kunnen dit ook voor je verzorgen. Neem hiervoor contact op.

Bijzonder uitstel van betalen belasting

Je kunt bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling ten aanzien van aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. In beginsel is dit voor een periode van 3 maanden. Om dit uitstel aan te kunnen vragen moet je de belastingaanslag hebben ontvangen. Voor de omzet- en loonbelasting geldt dat er een naheffingsaanslag opgelegd zal moeten zijn. Deze volgt wanneer de omzet- en/of loonbelasting niet wordt betaald nadat de betreffende aangifte is verstuurd naar de Belastingdienst.

Een voorbeeldbrief vind je hier. Kom je er niet uit, neem dan contact op.

corona en inkomen 3 - Maatregelen corona - Corona
electrician 1080554 1920 - Maatregelen corona - corona maatregelen

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Voor zzp’ers is er een tijdelijke ondersteuning van inkomen. Het betreft een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal ca. € 1.500,- (netto) per maand. Deze versnelde procedure geldt ook voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
Kijk op de website van de gemeente waar je gevestigd bent om deze ondersteuning aan te vragen.

Tegemoetkoming Ondersteuning Getroffen Sectoren

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Aanvragen kunnen worden ingediend van 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit (SBI-code) moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Voor bedrijven waarom de SBI-code niet klopt, wordt nog een bezwaarprocedure vormgegeven.

Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.  

man 597178 1920 - Maatregelen corona - corona maatregelen
blur 1850082 1920 - Maatregelen corona - corona maatregelen

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Werkgevers die (vanaf 1 maart 2020) een omzetverlies verwachten van minimaal 20% kunnen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Op dit moment moet het UWV deze regeling nog invoeren, waardoor het aanvragen op dit moment nog niet mogelijk is. Houd hiervoor de website van het UWV in de gaten.

Een verandering van uw inkomen/opbrengsten heeft mogelijk ook gevolgen voor het eventuele recht op toeslagen. Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.

Advies

Het zijn turbulente tijden. De overheid neemt allerhande maatregelen om ondernemers tegemoet te komen die getroffen zijn. Voor de meest actuele maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

gera - Maatregelen corona -

Wat te doen

hypotheek bereken maximale hypotheek 30x20 - Maatregelen corona - Maatregelen corona

Corona en inkomen

Wanneer je inkomen stagneert door corona brengt dat financiële zorgen met zich mee. Vannu. adviseert. Meer informatie

farm 4355161 1280 30x20 - Maatregelen corona - Maatregelen corona

Corona en wonen

Kun je de huur of je hypotheek nog betalen? Of wordt dat lastig? En hoe zit dat met een geplande woningoverdracht? Meer informatie.

corona en specifieke kosten 2 30x26 - Maatregelen corona - Maatregelen corona

Corona en kosten

Je hebt een vakantie geboekt deze zomer. Kan deze nog doorgaan? Valt dit onder de annuleringsverzekering? Meer informatie