Skip links

Personeelsverzekeringen

personeelsverzekeringen - Personeelsverzekeringen - personeelsverzekeringen

Vannu. neemt het uit handen

Als werkgever draag je zorg voor de risico’s die medewerkers lopen. Een medewerker kan bijvoorbeeld tijdelijk niet werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook kunnen ze onbedoeld schade aanrichten bij relaties. Je kunt deze schadeposten zelf dragen of je ervoor verzekeren. Vannu. rekent de opties voor personeelsverzekeringen met plezier voor je door.

Ziekteverzuimverzekering

Werknemers worden door de wet goed beschermd. Zeker als ze ziek worden. Als werkgever ben je verplicht om twee jaar lang een gedeelte van het loon door te betalen bij ziekte. Vooral voor een kleine ondernemer kunnen deze lasten grote gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf. Met een ziekteverzuimverzekering dek je de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers geheel dan wel gedeeltelijk af. Een ziekteverzuimverzekering is naar wens vorm te geven. Van alle personeelsverzekeringen die er zijn, zijn deze dus erg belangrijk.

personeelsverzekeringen 2 - Personeelsverzekeringen - personeelsverzekeringen
personeelsverzekeringen 3 - Personeelsverzekeringen - personeelsverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten af voor fouten, nalatigheden of onvoorzichtigheid van medewerkers. Het betreft werkgerelateerde schade aan goederen en personen.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert uit wanneer een medewerker een bedrijfsongeval krijgt. Niet alleen de medische kosten, maar ook de kosten van inkomensverlies. Dus zowel de materiële als immateriële schade. Er raken gemiddeld meer dan 200.000 medewerkers jaarlijks gewond tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Uiteraard zorg je voor een veilige werkomgeving, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Schadeclaims kunnen hoog oplopen. Personeelsverzekeringen zijn concluderend verstandig.

personeelsverzekeringen 4 - Personeelsverzekeringen - personeelsverzekeringen
pensioen in eigen beheer - Personeelsverzekeringen - pensioen in eigen beheer

Pensioen voor personeel

In veel branches is een verplichte pensioenregeling vastgesteld volgens de cao. In andere branches heb je als werkgever zelf de keuze. Een goede pensioenregeling is nog altijd voor veel medewerkers een belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen of om te blijven. Je geeft hen een fijn verzorgde oude dag. We kunnen een individuele pensioenovereenkomst samenstellen of een pensioenregeling onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. We lichten de mogelijkheden toe in een adviesgesprek.

Ik wil meer weten over personeelsverzekeringen