Skip links

Rechtsbijstand

rechtsbijstand 4 - Rechtsbijstand - rechtsbijstand

Bescherm jezelf

Door een gang naar de rechter vanwege een conflict of aansprakelijkstelling voor geleden schade, kom je al snel voor torenhoge kosten te staan. Met een goede rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering bescherm je jezelf tegen deze kosten. Ook kun je zaken voor zijn, door vooraf juridisch advies in te roepen. Weet waar je staat, verzeker je via Vannu.

Rechtsbijstand eigen advocaat inschakelen

Met een rechtsbijstandsverzekering krijg je juridische hulp als je een geschil hebt. Bijvoorbeeld een arbeidsconflict, een kwestie over een ondeugdelijk product of onenigheid met buren over de erfafscheiding. In de regel krijg je bijstand van eigen juristen en advocaten van de verzekeringsmaatschappij of een aangewezen advocatenkantoor. Volgens de wet heb je het recht om een eigen advocaat te kiezen op het moment dat je zaak ingediend wordt bij de rechtbank. De maximale vergoeding voor juridische bijstand van een eigen gekozen advocaat kan lager zijn. Dat is niet vreemd, want de kosten van juridische medewerkers en advocaten in dienst zijn gewoonweg lager dan externe inhuur.

rechtsbijstand - Rechtsbijstand - rechtsbijstand
rechtsbijstandverzekering - Rechtsbijstand - rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is nuttig. Niet alleen de verschillen in premie zijn groot, maar ook de voorwaarden van de diverse rechtsbijstandverzekeringen lopen uiteen. Waaronder dus de vergoeding bij eigen advocaatkeuze. Ook kunnen bepaalde geschillen, zoals een echtscheiding, buiten een verzekering vallen. Of heb je niet nodig. Zo heb je als ZZP’er, geen dekking op arbeidszaken nodig, omdat je zelfstandig ondernemer bent. Sommige verzekeringen hanteren een instaptijd voordat je een geschil mag indienen. Lopende geschillen vallen overigens nooit onder een verzekering. Vannu. selecteert de beste rechtsbijstandverzekering gericht op jouw situatie. Bel ons gerust.

Wat te doen

rechtsbijstand 2 - Rechtsbijstand - rechtsbijstand

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kan gebeuren dat je onbedoeld schade toebrengt aan eigendommen van iemand anders. Of één van je kinderen of huisdieren. Na een verkeersongeval of beet van je huisdier kun je aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel aan de ander. Zeker bij letselschade kan de schadeclaim hoog oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen de financiële consequenties hiervan. Ben je zelfstandig ondernemer en breng je tijdens de uitvoering van je werk schade aan, dan valt dit niet onder je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor sluit je een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.