Skip links

Risicomanagement

risicomanagement 2 - Risicomanagement - risicomanagement

Vrijheid versus risico’s

Ondernemen geeft veel vrijheid. Daar staat tegen over dat het ook risico’s met zich meebrengt. Soms ben je bewust van de risico’s, maar vaak ook niet. Met onze risicorapportage brengen we risico’s in kaart en welke voorzieningen je kunt treffen om eventuele klappen op te vangen. Anders gezegd risicomanagement. Even bij stilstaan, om zorgeloos voort te bestaan.

Pensioen in eigen beheer

Risicomanagement is een terugkerende analyse van de risico’s die het voortbestaan van je onderneming bedreigen. Het dynamisch risico enerzijds betreft het risico dat je min of meer bewust neemt. Oftewel het commerciële risico van je bedrijf. Dit draait om het ondernemen zelf en investeren. Hier heb je dus zelf invloed op en is zodoende niet te verzekeren.

risicomanagmeent pensioen in eigen beheer - Risicomanagement - risicomanagmeent pensioen in eigen beheer
risicomanagement 3 - Risicomanagement - risicomanagement

Statische risico’s afdekken

Statische risico’s anderzijds zijn alle overige risico’s die financiële consequenties hebben. Denk aan brand, storm, uitval van machines en autoschade. Ook aansprakelijkheidsrisico, fraude en misdaad behoren hiertoe. Cybercriminaliteit komt hierbij steeds frequenter voor. Daarnaast kunnen persoonlijke aangelegenheden zoals ongevallen, ziekte of zelfs een overlijden de continuïteit van je bedrijf verstoren. Omdat deze zaken je ongewild kunnen overkomen, losstaand van eventuele besluitvorming, kun je je hier tegen verzekeren.

Risicoanalyse

Met een gedegen risicoanalyse leg je de risicofactoren bloot. Als voorbeeld. Een brand leidt vaak tot een faillissement. Je bent niet alleen je materiaal en voorraad kwijt, maar personeel kan tijdelijk niet aan de slag. Daarnaast kunnen klanten niet beleverd worden. Daardoor komt de continuïteit in het gedrang. Van alle mogelijke statische risico’s maken we een analyse. Hieruit vloeit een risicorapportage.

risicomanagement - Risicomanagement - risicomanagement
home personeel - Risicomanagement - home personeel

Risicorapportage

Tegen een aantal zaken kun je je verzekeren. Daarin zijn we gespecialiseerd, dus dat is eenvoudig geregeld. Risicomanagement gaat verder dan dat. We zijn jouw sparring partner. We gaan kijken hoe we het risico in je bedrijf kunnen verminderen. Door bijvoorbeeld aan het treffen van organisatorische maatregelen of een andere verdeling van de werkzaamheden. Ook nemen we zo nodig preventieve maatregelen om veiligheid te verhogen. Bewustwording speelt een grote rol. Zeker in het kader van cybercriminaliteit en veiligheid op de werkplek. Kortom, wil je zorgeloos ondernemen door de risico’s in beeld te hebben? Neem dan contact op.

Wat te doen

bedrijfsverzekeringen risicos in kaart - Risicomanagement - bedrijfsverzekeringen risicos in kaart

Rechtsbijstand

Door een gang naar de rechter vanwege een conflict of aansprakelijkstelling voor geleden schade, kom je al snel voor torenhoge kosten te staan. Met een goede rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering bescherm je jezelf tegen deze kosten. Ook kun je zaken voor zijn, door vooraf juridisch advies in te roepen. Weet waar je staat, verzeker je via Vannu. Meer informatie

risicomanagement 3 - Risicomanagement - risicomanagement

Beleggen

Beschik je over een som geld die je langere tijd niet nodig hebt, dan kan beleggen interessant zijn. Met beleggen kun je een hoger rendement behalen op je vermogen. Het neemt desalniettemin risico’s met zich mee. Laat je bijstaan door de belegger van Vannu. voor een goed advies. Zeker als je geen ervaring als belegger hebt. Meer informatie