Skip links

Schenken

schenken 3 - Schenken - schenken

In tegenstelling tot je vermogen nalaten bij overlijden, kun je bij leven een deel van je kapitaal schenken. Hierdoor voorkom of verminder je erfbelasting voor de nabestaanden. Een liefelijk gebaar. Zeker als het je kinderen betreft. Aan schenken zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Daarnaast heeft het fiscale consequenties voor beide partijen. Vannu. adviseert. 

schenken 2 - Schenken - schenken

Voordeel van schenken

Schenken bij leven biedt fiscaal voordeel omdat de nabestaanden minder belasting over de nalatenschap hoeven te betalen. Schenken maakt bovendien de ontvanger blij. Iets dat je immers niet ziet wanneer je al overleden bent.

Schenkbelasting

Je bepaalt natuurlijk zelf aan wie je schenkt. Schenken kan aan familie, een dierbare vriend, een goed doel of een combinatie daarvan. De ontvanger betaalt schenkbelasting. De hoogte van het bedrag en de relatie tot de persoon bepalen de hoogte van schenkbelasting. Alle regels omtrent deze accijns staan in de Successiewet 1956. Maar wij weten die natuurlijk ook.

schenken 1 - Schenken - schenken
Kosten afwikkeling nalatenschap - Schenken - Kosten afwikkeling nalatenschap

Vrijstelling van schenkbelasting

Sommige schenkingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Ten eerste schenkingen die gebruikt worden om dringende schulden af te lossen. Ten tweede hoeven begunstigden die al meer dan 10 jaar niet meer in Nederland woonachtig zijn ook geen schenkbelasting te betalen. Tot slot kun je zelf de aanslag van de fiscus op je nemen. Daarmee ontlast je de ontvanger.

Schenken aan kinderen

Jaarlijks mag je als ouders ruim 5.000 euro belastingvrij schenken aan je kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Daarnaast zijn er eenmalige uitzonderingen. Bij een leeftijd van 18-40 jaar mag je circa 25.000 euro schenken. Voor studiedoeleinden is een schenking van ruim 53.000 euro toegestaan. Ook mag je éénmalig een schenking ad 100.000 euro doen op voorwaarde dat deze gelden aangewend worden voor de aanschaf van of onderhoud aan de eigen woning. Dat laatste geldt evenzeer voor anderen dan de eigen kinderen. Let op, er zijn wel voorwaarden verbonden. Soms is een notariële akte verplicht.

schenken schenken aan kinderen - Schenken - schenken schenken aan kinderen
wilsbeschikking - Schenken - wilsbeschikking

Schenken op papier

Schenken kan in de vorm van een geldbedrag, goederen of aandelen. Een schenking op papier loopt via een notaris. In dit geval wordt er geen geld overgemaakt of daadwerkelijk iets overhandigd, maar kan het geld of goed opgeëist worden na overlijden. Een schenking op papier is wel aan voorwaarden verbonden. Feitelijk heb je een schuld aan de begunstigde. Hierdoor moet je minimaal 6% rente betalen. Ook heeft deze wijze van schenking belastingconsequenties voor beide partijen. Laat je dus goed informeren en neem contact op.

Schenken? Bel Vannu.

Samengevat is schenken financieel gunstiger dan je vermogen nalaten via de erfenis. Ook al zijn het je kinderen, je mag niet onbeperkt geld geven. Aan wie dan ook, schenken is aan regels gebonden. Kom niet voor financiële verrassingen te staan. Bel Vannu. om fiscaal zo voordelig mogelijk een glimlach op het gezicht van de begunstigden te toveren.

taxatie - Schenken - taxatie