Skip links

Testament

testament - Testament - testament

In een testament legt een notaris bij notariële akte je laatste wil vast. Wettelijk is bepaald wie jouw erfgenamen zijn. Samenlevend partners zijn bijvoorbeeld niet automatisch erfgenamen. Of het opstellen van een testament nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en je wensen. Vannu, en voor later adviseert.

Wanneer een testament opstellen?

Bij een erfopvolging gaat de nalatenschap over op de erfgenamen. Het is wettelijk geregeld wie de erfgenamen zijn. Ben je getrouwd of heb je kinderen, dan worden bezittingen via een wettelijke verdeelsleutel over hun verdeeld. Zijn er geen kinderen? Dan gaat de erfenis naar de directe familieleden; ouders, broers of zussen. Leven deze directe familieleden niet meer, dan krijgen andere bloedverwanten de erfenis. Ben je ongetrouwd, is er sprake van een tweede huwelijk of stiefkinderen dan kan het nodig zijn om een testament op te stellen. Ook wanneer je je geld wilt nalaten aan een stichting of andere instantie.

Testament 3 - Testament - Testament
kosten afwikkeling nalatenschap 2 - Testament - kosten afwikkeling nalatenschap

Opstellen testament

In een testament leg je de verdeling van je bezittingen en vermogen vast. Ook kun je erfgenamen benoemen of juist aangeven wie je wilt onterven. Tot slot benoem je een executeur. Deze is belast met de afwikkeling van de nalatenschap. De notaris stelt het testament op. De kosten hiervoor verschillen per notaris en lopen uiteen van 200 euro tot 700 euro. De notaris bewaart de inhoud en registreert het testament bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Ook krijg je zelf een exemplaar. Voor het registreren van je uitvaartwensen, oftewel een wilsbeschikking, is overigens geen testament nodig. Je kunt deze desgewenst wel toevoegen.

Testament is een momentopname

Een testament is een momentopname. Bij elke ingrijpende gebeurtenis kan je levenssituatie veranderen. Bijvoorbeeld wanneer je gaat samenwonen of trouwen. Of in een minder prettige omstandigheid als je gaat scheiden of gebrouilleerd bent met familie. Dat zijn momenten om een testamentcheck te laten doen. Een testament kun je altijd aan laten passen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

wilsbeschikking - Testament - wilsbeschikking
digitale nalatenschap 3 2 - Testament - digitale nalatenschap

Opvragen testament

Bij leven kan niemand je testament opvragen. Wat in je testament staat, is geheim. Een notaris heeft dienovereenkomstig geheimhoudingsplicht. Bij overlijden kunnen familieleden of een notaris het testament opvragen. Hiervoor is een uittreksel uit het overlijdensregister nodig. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente van de overledene. Je krijgt te horen of er een testament opgemaakt is en bij welke notaris deze ligt. De notaris verstrekt vervolgens de inhoud uitsluitend aan erfgenamen.

Vannu. en voor later

Bij het opmaken van een testament krijg je advies van de notaris. Deze weet echter niet van het reilen en zeilen van je financiële achtergrond. Wanneer je financiële zaken bij ons geregeld zijn, weten wij dat wel. Wij zijn daarom inhoudelijk een deskundige gesprekspartner voor de notaris. We weten tenslotte wat de consequenties zijn voor zaken die je voor later vastlegt. Helemaal als je zelfstandig ondernemer bent, heb je te maken met bedrijfsopvolging, eventueel vastgoed en zo meer. Dus laat je een testament opstellen of veranderen, ga eerst ten rade bij ons. Weet wat je vastlegt.

testament 2 - Testament - testament

Wat te doen

soorten testament - Testament - soorten testament

Soorten testament

Een testament laat je opstellen bij leven bij de notaris. Er zijn verschillende soorten testamenten. In een levenstestament leg je zaken vast voor… Meer informatie

over ons register executeur - Testament - over ons register executeur

Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur… Meer informatie

wilsbeschikking 2 - Testament - wilsbeschikking

Wilsbeschikking

Een overlijden is een verdrietige en emotionele periode voor nabestaanden. Eigenlijk direct na je overlijden moeten zij veel regelen. Door je uitvaartwensen… Meer informatie