Skip links

Vereniging van Eigenaren (VvE)

vve - Vereniging van Eigenaren (VvE) - vve

Bij de wet is het verplicht dat de bewoners van een flatgebouw, appartementencomplex of verzamelgebouw een Vereniging van Eigenaren heeft. Wanneer je een appartementsrecht hebt gekocht, is een lidmaatschap verplicht. Je bent namelijk gezamenlijk met alle bewoners eigenaar van het gehele gebouw. Een Vereniging van Eigenaren (oftewel VvE) zorgt voor het beheer en onderhoud.

Oprichten of activeren VvE

Bij een nieuw gebouw richt je een VvE op door middel van een splitsingsakte, splitsingsregelement en splitsingstekening. In een splitsingsakte staat hoeveel stemmen elke eigenaar van een appartementsrecht uit kan brengen bij de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars heeft een dubbele betekenis. Dat zijn de eigenaars, maar wordt ook de vergadering zelf genoemd. Hoe groter het appartement hoe meer stemmen een eigenaar krijgt. Verder benoem je een bestuur met voorzitter. Tot slot schrijf je de VvE in bij de KvK. Bij een slapende VvE kun je deze activeren. In dat geval wordt er bijvoorbeeld niet vergaderd en bestaat er geen, overigens verplicht, reservefonds of onderhoudsplan. Dit komt het behoud van het pand vaak niet ten goede. Vannu. begeleidt en adviseert bij het oprichten of activeren van VvE’s.

vve 2 - Vereniging van Eigenaren (VvE) - vve
vve 3 - Vereniging van Eigenaren (VvE) - vve

Bestuur en vergadering van eigenaars

De VvE kent twee organen: het bestuur en de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars zijn enerzijds de bewoners. Anderzijds wordt hiermee de vergadering, de bijeenkomst zelf aangeduid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, begroting en voor het uitvoeren van de besluiten die genomen zijn tijdens de vergadering van eigenaars. Zij beheert de financiën, stelt de maandelijkse bijdrage vast en zorgt voor het incasseren daarvan. Elke VvE is verplicht om een onderhoudsplan op te stellen en daarvoor geld te reserveren in een onderhoudsfonds. Tot slot neemt zij beslissingen over het beheer. Het orgaan de vergadering van eigenaars bestaat uit alle bewoners. Zij neemt beslissingen over alle belangrijke zaken. Een besluit is rechtsgeldig als 2/3 van de vergadering van eigenaars aanwezig is bij de vergadering. Daarnaast moet 2/3 van de aanwezigen een besluit steunen.

vve 4 - Vereniging van Eigenaren (VvE) - vve

Keuze verzekeringskantoor

De VvE beslist tijdens de vergadering van eigenaren gezamenlijk voor welk verzekeringskantoor gekozen wordt. Vannu. kent de gevoeligheden die spelen bij een VvE. Er is een gemeenschappelijk belang waarbij de kosten in de toom gehouden moeten worden. Hierin zijn we een adequate sparring partner. Wij houden rekening met ieders belang en wooncomfort.

vve 4 - Vereniging van Eigenaren (VvE) - vve

VvE Opstalverzekering

Het bestuur van de VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Deze dekt de schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand zoals het dak, de gevels, vloeren en muren. De hoogte van de verzekeringspremie is gebaseerd op de herbouwwaarde en het eigen risico. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij. Een appartementenclausule is verplicht. Deze dekt schade ook wanneer die door de schuld van één van appartementseigenaren is ontstaan.

VvE Aansprakelijkheidsverzekering

Een andere verplichte verzekering voor een VvE is een WA-verzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering keert uit bij schade aan derden of hun eigendommen die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een losschietende dakgoot.

rechtsbijstandverzekering - Vereniging van Eigenaren (VvE) - rechtsbijstandverzekering
rechtsbijstand - Vereniging van Eigenaren (VvE) - rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering

Als VvE kun je een conflict krijgen. Bijvoorbeeld met een aannemer over verrichte werkzaamheden of de gemeente over vergunningen. Een individuele rechtsbijstandsverzekering van een bewoner geeft geen dekking wanneer het een geschil van de VvE betreft. Kosten bij een gerechtelijke procedure kunnen hoog oplopen. Dek je hiervoor als VvE in.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur van een VvE neemt beslissingen. Deze kunnen verkeerd uitpakken. Voor de schade die daardoor ontstaat, kun je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Een VvE beheert veel geld. Om die reden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wijs.

vve bestuursaanprakelijkheid - Vereniging van Eigenaren (VvE) - vve bestuursaanprakelijkheid