Skip links

Verzekeringen

verzekeringen bij stichtingen en verenigingen - Verzekeringen - verzekeringen bij stichtingen en verenigingen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Onbedoeld kan een lid of vrijwilliger schade toebrengen aan iemand of zijn of haar eigendommen. Vooral de kosten van letselschade kunnen de pan uitrijzen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit soort schadeclaims.

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur

Met alle goede bedoelingen die je hebt, kun je desondanks als bestuurder een fout maken. Hierdoor kan een derde of de vereniging of stichting zelf financiële schade oplopen. Je kunt hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Met een aansprakelijkheidsverzekering bestuur ben je voor schadeclaims ingedekt.

verzekeringen bij stichtingen en vereniging - Verzekeringen - verzekeringen bij stichtingen en vereniging
verzekeringen bij stichting en verenigingen - Verzekeringen - verzekeringen bij stichting en verenigingen

Bescherm je pand met een opstalverzekering

Heeft de stichting of vereniging een eigen clubhuis, (sport)accommodatie of anderszins een pand in eigendom dan verzeker je die tegen storm, inbraak, brand, vandalisme of andere schade met een opstalverzekering. Wat dat betreft is het niet anders dan een woning of bedrijfspand in eigendom verzekeren.

Inventaris- en voorraadverzekering

Een kantine met drank en versnaperingen, een werkplaats met gereedschap en machines of een sporthal met sporttoestellen. Het zijn enkele voorbeelden van inventaris en voorraad die je als vereniging of stichting kunt bezitten. Deze spullen moet je goed verzekeren, zodat je de verplichting aan je leden kunt blijven voldoen. Met een inventaris- en voorraadverzekering is schade gedekt als gevolg van wateroverlast, brand, diefstal en storm.

verzekeringen st en verenigingen inventaris en voorraad - Verzekeringen - verzekeringen st en verenigingen inventaris en voorraad
verzekeringen stichtingen wat wil je nog meer verzekeren - Verzekeringen - verzekeringen stichtingen wat wil je nog meer verzekeren

Wat nog meer verzekeren

Naast bovengenoemde verzekeringen, kan het raadzaam zijn om je tegen andere risico’s te verzekeren. Te denken valt aan een bedrijfsautoverzekering of een bedrijfsschadeverzekering. Je verzekert wat je nodig hebt. Dat verschilt per stichting of vereniging. Het is nogal wat uitzoekwerk om tot een ideaal verzekeringspakket te komen. Wij nemen dat uit handen. In een gesprek maken we een inventarisatie en krijg je van ons een helder advies wat nodig is om te verzekeren.