Skip links

Wat te doen bij overlijden?

wat te doen bij overlijden 2 - Wat te doen bij overlijden? - wat te doen bij overlijden

Na overlijden van een dierbare wil je op jouw manier afscheid nemen. Dat kost tijd en aandacht. Echter direct na het overlijden moet je al van alles regelen. Dit is heftig en wordt nogal eens onderschat. Wordt het allemaal te veel, dan is het goed te weten dat wij en andere instanties je hierbij kunnen helpen.

Wat te doen na een overlijden?

Het eerste dat je moet doen als er iemand overlijdt, is door een arts het overlijden laten vaststellen. Deze verklaring van overlijden is nodig voor het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente. Op haar beurt stelt de gemeente een overlijdensakte op. Deze akte heb je eveneens nodig voor het melden van het overlijden bij diverse bedrijven en instanties. Vervolgens heeft het organiseren van de uitvaart prioriteit nummer één. Zoek uit of de overledenen zijn of haar uitvaartwensen heeft vastgelegd. Ga hier respectvol mee om. Neem vervolgens contact op met het verzekeringskantoor of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Afhankelijk van de soort verzekering krijg je een budget om zelf invulling te geven aan de uitvaart of dit samen met een uitvaartverzekering te regelen. Een uitvaartbegeleider helpt bij de vormgeving en het regelen van de uitvaart. Uitvaartspreker Lilian Oostveen maakt een uitvaart bijzonder met een persoonlijk verhaal over de overledene.

wat te doen bij overlijden - Wat te doen bij overlijden? - wat te doen bij overlijden
administratie bij overlijden 3 - Wat te doen bij overlijden? - administratie bij overlijden

Administratieve afhandeling

Na het regelen van de uitvaart zijn er allerlei financiële, praktische en fiscale zaken af te handelen. De afwikkeling van de administratie na een overlijden is een veelomvattende taak. Het verzekeringskantoor, de werkgever en bank moet geïnformeerd worden. Er moet aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. En abonnementen opgezegd worden. Het zijn enkele voorbeelden. Vannu. helpt je bij al deze zaken.

Nalatenschap

Bij het overlijden van een ouder ben je volgens de wet erfgenaam. Of er een testament is, of de uitvaartwensen zijn vastgelegd en/of er een wilsbeschikking is, zijn belangrijke zaken om uit te zoeken. Een afwikkeling van de nalatenschap van een ouder brengt veel emoties met zich mee omdat er vaak ook een huis ontruimd moet worden. Neem contact op zodat wij je terzijde kunnen staan. Dat geldt natuurlijk ook als je erfgenaam bent van een ander familielid of dierbare.

wat te doen na overlijden 3 - Wat te doen bij overlijden? - wat te doen na overlijden