Skip links

Bedrijfsverzekeringen

bedrijfsverzekeringen risicos in kaart - Bedrijfsverzekeringen - bedrijfsverzekeringen risicos in kaart

Risico’s in kaart

Sommige risico’s zijn te groot om als ondernemer zelf te dragen. Zo leidt brand in veel gevallen tot een faillissement. Maar ook langdurige ziekte kan voor inkomensverlies zorgen. Schades kun je zelf opvangen als er voldoende buffer is. Anders is verzekeren verstandig. Wij brengen de risico’s in kaart, inventariseren welke bedrijfsverzekeringen je nodig hebt en welke niet.

Goederen- en inventarisverzekering

Een goederen- en inventarisverzekering dekt de schade door brand, diefstal, inbraak, water en storm. Hieronder vallen alle bedrijfsmiddelen zoals computers, elektronica maar ook machines.

ondernemen - Bedrijfsverzekeringen - ondernemen
bedrijfsverzekeringen stagnatie - Bedrijfsverzekeringen - bedrijfsverzekeringen stagnatie

Bedrijfsstagnatieverzekering

Een brand leidt in veel gevallen tot een faillissement. Je bent niet alleen je materiaal, eventueel machinepark en voorraad kwijt, maar kunt ook niet meer produceren. Je inkomen valt weg. De gevolgen zijn dus groot. Voor die situatie biedt een bedrijfsstagnatieverzekering uitkomst.

rechtsbijstand 2 - Bedrijfsverzekeringen - rechtsbijstand

Cyberverzekering

Cybercriminaliteit neemt toe. Ook kan door een menselijke fout of technisch mankement belangrijke data verloren gaan. Financiële gevolgen door dit soort incidenten dek je af met een cyberverzekering.

personeelsverzekeringen - Bedrijfsverzekeringen - personeelsverzekeringen

Opstalverzekering

Is het bedrijfspand in eigendom dan is een opstalverzekering verstandig. Deze dekt schade door brand diefstal, inbraak, water en storm.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Tijdens de uitvoering van je werk kun je onbedoeld schade toebrengen aan de eigendommen of medewerkers van een opdrachtgever. De kosten (voor letselschade) kunnen fors oplopen. Om die reden is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verstandig.

pexels photo 585419 - Bedrijfsverzekeringen - pexels photo
bedrijfsverzekeringen midden lange foto in plaats van kassafoto - Bedrijfsverzekeringen - bedrijfsverzekeringen midden lange foto in plaats van kassafoto

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Heb je een adviesfunctie, dan kun je opdrachtgevers schade berokkenen door een verkeerd advies, nalatigheid of vergissing. Schadeclaims betreffende intellectuele dienstverlening vallen onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuursaansprakelijkheid

Vanuit je bestuursfunctie neem je beslissingen voor het bedrijf. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekt een schadeclaim af ten gevolge van een verkeerd uitgepakte beslissing. Je bent dientengevolge niet meer privé aansprakelijk. Een belangrijke bedrijfsverzekering dus als je bestuurder bent.

shutterstock 663253114 - Bedrijfsverzekeringen - shutterstock
pexels photo 127873 - Bedrijfsverzekeringen - pexels photo

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ik ben nooit ziek. Totdat je van een trapje valt en je been breekt. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Ook als je uitvalt door ziekte of een ongeval. Met een buffer kun je de eerste ziekteperiode overbruggen, maar wat als je langer arbeidsongeschikt bent? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vorm te geven naar jouw persoonlijke wensen. Wij vertellen graag meer over deze bedrijfsverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

De advocaatkosten bij een geschil kunnen hoog oplopen. Ook al doe je nog zo je best, er kan een conflict ontstaan over een levering, de uitvoering of wat anders. Met een rechtsbijstandverzekering ben je gegarandeerd van juridisch hulp bij een dispuut.

rechtsbijstandverzekering - Bedrijfsverzekeringen - rechtsbijstandverzekering