Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur. Een professioneel register executeur zoals Vannu. is, neemt een hoop zorgen van de nabestaanden uit handen. Niet alleen in hoeveelheid werk, maar ook in het managen van emoties.

Wat kost een executeur?

De wettelijk vastgestelde beloning voor een executeur is 1% van waarde van het vermogen op de datum van overlijden. Vannu en voor later hanteert een vriendelijk tarief voor de werkzaamheden voor afwikkelingen dat in de regel voordeliger is dan 1%.

Kies je voor een executeur, dan kies je voor rust voor je familie in een moeilijke tijd.

Wat te doen

Nalatenschap

De nalatenschap oftewel erfenis van een overledenen bestaat uit bezittingen, vermogen en soms ook uit schulden. Door een testament of door de wet kun je aangewezen zijn als erfgenaam. De afwikkeling van een nalatenschap betreft meer dan de verdeling van erfenis.

Nalatenschap

Kosten afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Je betaalt erfbelasting, notariskosten en tot slot onze kosten als testamentair executeur. Wij willen dat er zoveel mogelijk van de erfenis voor de nabestaanden overblijft.

Kosten afwikkeling

Conflict erfenis

Wanneer een dierbare overlijdt, blijft een erfenis achter. Dit betreft de bezittingen en het vermogen van de overledene, te verdelen onder de erfgenamen. Het is geen uitzondering dat er een conflict over de erfenis ontstaat tussen familieleden.

Erfenis bij conflict

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.