Erfenis

Bij een erfenis worden bezittingen (zoals de woning, auto, sieraden en tegoeden) en eventuele schulden van een overledene verdeeld volgens de richtlijnen in het testament. Is er geen testament dan gelden de regels van de wet. Bezittingen en schulden gaan over op echtgenoot en kinderen. Zijn er geen kinderen dan zijn ouders, broers en zussen de erfgenamen.

Vannu, en voor later

Vannu, en voor later zorgt voor het gehele traject rondom de erfenis. Van het informeren van instanties tot het innen van vorderingen, van het regelen van verzekeringsuitkeringen tot aan het opmaken van belastingaangiften. Wij zorgen voor een transparante en voorspoedige afwikkeling van de erfenis met behulp van het persoonlijk digitale nalatenschapsdossier. Alle erfgenamen kunnen inloggen en blijven volledig op de hoogte over de gang van zaken. De kosten die wij berekenen zijn vriendelijk. Informeer gerust.

Ik wil informatie

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.