Aanvaarden nalatenschap

Bij de wet of door een testament ben je aangewezen als erfgenaam. Desondanks ben je niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Je bent hierdoor beschermd door eventuele schulden van de overleden. Ook als je emotioneel bezwaar hebt, kun je een erfenis verwerpen. Een alternatief is beneficiair aanvaarden. De keuze heeft consequenties. Schakel ons in voor advies.

Verklaring rechtbank noodzakelijk

Zowel voor het beneficiair aanvaarden als het verwerpen van een nalatenschap is een verklaring bij de rechtbank in de woonplaats van overledene vereist. Een notaris verzorgt dit voor je. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Gratis adviesgesprek

Wat te doen.

Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur. Een professioneel register executeur zoals Vannu. is, neemt een hoop zorgen van de nabestaanden uit handen.

Meer informatie

Boedelbeschrijving

In een boedelbeschrijving nalatenschap staat wat er tot de nalatenschap behoort. Het bevat een overzicht van de bezittingen en schulden welke een overledene nalaat. Dit kunnen roerende en onroerende zaken zijn.

Meer informatie

Kosten afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Je betaalt erfbelasting, notariskosten en tot slot onze kosten als testamentair executeur. Wij willen dat er zoveel mogelijk van de erfenis voor de nabestaanden overblijft.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.