Skip links

Nalatenschap

Nalatenschap - Nalatenschap - nalatenschap

De nalatenschap oftewel erfenis van een overledenen bestaat uit bezittingen, vermogen en soms ook uit schulden. Door een testament of door de wet kun je aangewezen zijn als erfgenaam. De afwikkeling van een nalatenschap betreft meer dan de verdeling van erfenis. Vannu. verricht alle werkzaamheden die nodig zijn. Het scheelt je veel werk en een hoop zorgen.

Nalatenschap een eerste inventarisatie

Goed dat je nadenkt over het vastleggen van je erfenis. Daarmee laat je nabestaanden onbezorgd achter. Bovendien verloopt de uitvaart hoe jij dat wilt. Tijdens een eerste gesprek zetten wij helder uiteen wat de mogelijkheden zijn voor het registeren. Bovendien nemen we in dit gesprek de voordelen van register executeurschap door Vannu. mee. We inventariseren beknopt persoonlijke gegevens en in geval van ondernemerschap bedrijfsgegevens. Dit adviesgesprek is kosteloos. In een vervolggesprek gaan we over tot een volledige inventarisatie en registratie.

Nalatenschap 2 - Nalatenschap - nalatenschap
pensioen in eigen beheer 2 - Nalatenschap - pensioen in eigen beheer

Registratie nalatenschap bij leven

 • Volledige inventarisatie van je persoonlijke gegevens en indien je ondernemer bent bedrijfsgegevens
 • Beoordeling positie als erflater en boedelbeschrijving
 • Opstellen digitaal nalatenschapsdossier
 • Vastleggen nalatenschap
 • Afwikkeling nalatenschap bij overlijden

Afwikkeling nalatenschap bij overlijden

Bespreking met contactpersoon en later de nabestaanden over de afwikkeling van de erfenis. Tijdens dit gesprek doen wij een korte inventarisatie van de erfenis. Allereerst bepalen we of wij de nalatenschap mogen afwikkelen. Aansluitend bekijken we wat de omvang van de erfenis is, wie de erfgenamen zouden kunnen zijn en welke werkzaamheden we gaan verrichten.

 • Indien er geen registratie van de nalatenschap bestaat, winnen we informatie over de overledene in
 • Opstellen digitaal nalatenschap dossier
 • Informeren instanties zoals bank, werkgever, uitkeringsinstantie Regelen verzekeringen
 • Innen vorderingen / Betalen schulden
 • Verzorgen aangifte erfbelasting
 • Verkoop onroerende zaken
 • Ontruiming van de woning
 • Verdeling (on) roerende zaken
 • Verdeling vermogen
 • Overige zaken
 • Verdeling nalatenschap
erfbelasting - Nalatenschap - erfbelasting

Vannu. en voor later hanteert een vriendelijk tarief voor de afwikkeling van een nalatenschap. Wij hebben een vergelijking gemaakt waarbij we het kostenverschil inzichtelijk hebben gemaakt. Een overlijden is een emotionele periode. Torenhoge kosten of financiële verrassingen passen daar niet bij. Met Vannu. zijn zaken perfect geregeld en betaal je niet te veel. Maak een afspraak voor een kennismaking.