Skip links

Nieuwe baan & promotie

promotie - Nieuwe baan & promotie - promotie

Haal meer uit je carrière

Sommige mensen werken hun hele arbeidzame leven bij één bedrijf en maken daar stappen door promotie. De meeste werknemers veranderen daarentegen een paar keer van baan en werkgever en maken zo carrière. Haal financieel het meest uit je carrière door onze raadgeving. Gewoon even bellen.

Optimaal profijt van arbeidsvoorwaarden

Elke werkgever biedt een eigen pakket arbeidsvoorwaarden. Bij de ene werkgever krijg je een veelheid aan werkgeversvoordelen. Bij de ander zijn slechts de essentiële zaken geregeld. Arbeidsvoorwaarden zijn onderhandelbaar. Een goed advies kan dus veel geld opleveren. Of het nu gaat om een wisseling van werkgever of promotie, laat het aanbod door ons checken voordat je er op ingaat. Bij minder gunstige voorwaarden, laten we meteen zien welke voorzieningen je moet treffen om bepaalde hiaten op te vangen.

promotie 3 - Nieuwe baan & promotie - promotie
promotie 2 - Nieuwe baan & promotie - promotie

Pensioen is geen zaak voor later

Een volledig opgebouwd pensioen bestaat uit 70% van je laatstverdiende salaris. Er zijn twee vormen van pensioenopbouw: gebaseerd op middelloon- of eindloonregeling. Als je verandert van werkgever, verandert waarschijnlijk ook de pensioenregeling. Door het verschil in methodes van pensioenopbouw kan een pensioengat ontstaan. Wanneer je bij meerdere werkgevers hebt gewerkt, dan bouw je bovendien meerdere potjes pensioen op. Het kan lonend zijn om deze pensioenpotjes samen te voegen bij één pensioenuitvoerder. Bij verandering van baan of promotie is het dus belangrijk om na te gaan wat de gevolgen zijn voor je pensioen. Laat bij ons periodiek een pensioencheck doen voor een onbekommerde financiële oude dag.

Solide besteding inkomen

Salaris is menigmaal een belangrijke reden om van werkgever te wisselen. Ook gaat een promotie meestal gepaard met een salarisverhoging. Een hoger inkomen zorgt meestal voor meer comfort in je leven. Je kunt je meer luxe veroorloven. Ook krijg je meer financiële ruimte om vermogen op te bouwen in de vorm van sparen, beleggen of een combinatie daarvan. Meer salaris geeft bovendien meer keuzemogelijkheid op de woningmarkt. Aan de andere kant betekent meer inkomen een hogere inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Wij rekenen verschillende scenario’s door en geven onafhankelijk advies om solide de toekomst in te gaan.

man coffee cup pen - Nieuwe baan & promotie - man coffee cup pen