Goedkope lening aan kind wordt fors belast

  • 23 januari 2023
  • leestijd 2 minuten

Ouders kunnen hun kinderen helpen bij de financiering van de aankoop van de woning. Dat kan doordat de ouders het kind een bedrag schenken. Maar ook doordat de ouders een lening verstrekken. Dit jaar, 2023, vinden er voor beide vormen van hulp wijzigingen plaats.

Bedrag aan schenking beperkt

Het bedrag dat een ouder aan een kind mag schenken zonder dat het kind daarover belasting hoeft te betalen is in 2023 verlaagd. Waar in 2022 de “jubelton” nog mogelijk was, is voor 2023 het bedrag gemaximeerd op € 28.947,-. In 2024 komt ook dit bedrag te vervallen, maar de normale hoge eenmalige vrijstelling blijft voor kinderen dan wel van toepassing.

Soms is de “jubelton” toch nog mogelijk

Heeft de ouder in 2022 aan het kind een bedrag geschonken ten behoeve van de financiering van een woning en laat het kind deze schenking voor 1 maart 2023 bij de belastingdienst registreren, dan mag de ouder in 2023 aan het kind nog steeds een bedrag schenken voor de financiering van een eigen woning mits de schenking uit 2022 en 2023 samen maar niet meer bedraagt dan € 106.671,-.

Goedkope lening aan kind bij ouder extra belast

Ouders kunnen aan hun kinderen ook een lening verstrekken voor de financiering van een woning. Het is niet ongebruikelijk dat ouders daarvoor een lagere rente rekenen dan de rente die het kind bij de bank zou moeten betalen. In onze adviespraktijk hebben wij in de afgelopen jaren regelmatig gezien dat ouders over de lening aan hun kind een rente rekende van bijvoorbeeld 2%. Het kind kan in beginsel deze betaalde rente op zijn belastbaar inkomen in mindering brengen, mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. 

In 2023 rekent de fiscus over deze lening aan de ouder een fictief rendement toe. Hoewel de ouder in dit voorbeeld “maar” 2% rente ontvangt, gaat de fiscus doen alsof de ouder 6,17% rendement heeft ontvangen. Dit rendement wordt dan door de fiscus gerekend als “inkomen” dat meetelt bij het bepalen van de hoogte van de te betalen belasting over het inkomen in Box 3.

Heeft een ouder dus tegen 2% rente aan het kind een bedrag van € 150.000,– geleend dan ontvangt de ouder van het kind € 3.000,– rente per jaar. In de belastingaangifte zal de fiscus echter alsof de ouder € 9.255,– aan fictief rendement heeft ontvangen. Via een ingewikkelde regeling wordt dit laatste bedrag dan gebruikt om het inkomen van de ouder te berekenen waarover belasting moet worden betaald.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.