Hypotheekrenteaftrek

  • 20 oktober 2018
  • leestijd 3 minuten

Lagere hypotheekrenteaftrek geen reden om van aankoop woning af te zien Onlangs is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Eén van de maatregelen die is aangekondigd betreft de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Naar aanleiding van deze aangekondigde maatregel vroegen relaties ons of het kopen van een woning nog wel aantrekkelijk is. In dit artikel gaan wij in op deze vraag.

Hypotheekrenteaftrek

Op dit moment mag u de rente die u betaalt over de woning waarin u zelf woont van uw belastbaar inkomen aftrekken. Daardoor betaalt u minder belasting dan zonder deze aftrek. In 2017 betaalt u over een inkomen boven € 67.072,00 maar liefst 52% inkomstenbelasting.

Hypotheekrenteaftrek wordt versneld verlaagd

Er was al besloten om in de komende jaren het tarief waartegen huiseigenaren de hypotheeklasten mogen aftrekken in stapjes over meerdere jaren te verlagen. In het regeerakkoord is nu besloten om het tempo waarin deze verlaging plaatsvindt te versnellen. De voorgestelde regeling houdt het volgende in:

2019                       49%

2020                       46%

2121                       43%

2022                       40%

2023                  36,93%

Dit betekent dat u minder teruggave van hypotheekrente heeft doordat u ook minder inkomstenbelasting betaalt.

Effect vooral voor hogere inkomens

De aangekondigde maatregel betekent vooral voor hoge inkomens (boven de € 68.000,00 inkomen) dat de netto woonlasten zullen stijgen. In vergelijking met het oorspronkelijke schema van daling van de hypotheekrenteaftrek betekent dit voor iemand met een hypotheekschuld van € 200.000,00 een WOZ-waarde van € 250.000,00 en een hypotheekrente van 3% dat hij in 2023 ruim € 370 per jaar meer aan woonlasten kwijt is. Voor inkomens onder de € 68.000,00 is het verschil kleiner. In bovenstaand voorbeeld is dit verschil slechts € 22,00 per jaar. In de praktijk spelen per belastingplichtige meerdere zaken een rol bij het bepalen van de exacte belastingdruk. Bij dit voorbeeld laten we deze andere zaken buiten beschouwing om de effecten van de voornemens zoals die in het regeerakkoord staan duidelijk te maken.

Effecten in totaalplaatje bezien

In het regeerakkoord zijn nog veel meer fiscale maatregelen aangekondigd. De bedoeling is dat iedereen erop vooruitgaat. De extra woonlasten zullen dan ook waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere lasten op andere gebieden, zoals de aanpassing in de inkomstenbelastingtarieven, sociale premies en toeslagen

Eigen woning blijft een aantrekkelijk bezit
Mocht u nu op zoek zijn naar een woning, dan is huren geen gemakkelijke optie. Sociale huurwoningen hebben een lange wachtlijst en de huurprijzen in de vrije sector zijn erg hoog.

Het kopen van een eigen woning is in veel gevallen in vergelijking met de huur van een vrijesectorwoning goedkoper dan het huren van een woning. Huren kan wel verstandig zijn indien niet zeker is in welk deel van Nederland een arbeidsplaats wordt gevonden of wanneer er nog geen (stabiele) samenlevingsrelatie bestaat.

Wilt u zich oriënteren op de woningmarkt en hierbij ook al rekening houden met voorgenomen nieuwe fiscale regels uit het regeerakkoord? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij laten u in een oriënterend gesprek graag zien of in uw situatie de aankoop van een woning wel of niet mogelijk is.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.