Skip links

Personeel

personeel 2 - Personeel - personeel

Personeel
Je hebt structureel meer opdrachten dan je aan kunt. Je maakt hierdoor lange dagen. Of je hebt te kampen met terugkerende pieken in werkzaamheden. Daardoor ga je al gauw denken aan het inhuren of aannemen van personeel. Medewerkers in dienst nemen is echter een grote stap. Je moet daarvoor een aantal zaken regelen. Vannu. ondersteunt hierbij.

Personeel op tijdelijke basis
De simpelste manier om extra werkzaamheden op te vangen is het inhuren van ZZP’ers of uitzendkrachten. Je hebt weliswaar administratief weinig beslommeringen. Uitgezonderd het betalen van de factuur. Maar de kosten zijn daarentegen in de regel wel hoger dan medewerkers aannemen. Wanneer je overweegt om personeel (tijdelijk) in dienst te nemen, komt er meer bij kijken. De regels zijn namelijk streng. Voordat je het weet, zit je aan personeel vast. Wij informeren je over de verschillende contractvormen. Daarnaast over de mogelijkheden die er zijn. Tot slot adviseren we wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

personeel 3 - Personeel - personeel

Arbeidscontract
In een arbeidscontract ben je juridisch verplicht om een aantal zaken vast te leggen. Bovendien moet je je houden aan de cao-afspraken mits jouw branche een cao heeft. Daarnaast stem je secundaire arbeidsvoorwaarden af. Deze zijn persoonlijk en kunnen per medewerker verschillen. Een goed pakket arbeidsvoorwaarden verhoogt medewerkerstevredenheid. Wij vertellen daarover graag meer.

Arbodienst
Je bent verplicht om een arbodienst in te schakelen wanneer je personeel in dienst hebt. Dit geldt overeenkomstig wanneer je uitsluitend oproepkrachten of medewerkers met een tijdelijk contract in dienst hebt.

Belastingdienst
Voor het verrichten van het werk, betaal je medewerkers minstens minimum loon. Per loonperiode moet je loonaangifte doen bij de belastingdienst. De medewerker ontvangt vervolgens een salarisstrook. Het voeren van de salarisadministratie is een vak apart. Dit kun je uitbesteden. Raadpleeg ons als je hierover vragen hebt.

personeel - Personeel - personeel

Personeel goed verzekerd
Een medewerker rijdt per ongeluk met jouw bedrijfsauto tegen het pand van een klant. Deze is hierdoor tijdelijk uit de running. Een goede ziekengeldverzekering dekt vervolgens deze schades. Om te weten wat verstandig is om te verzekeren, kunnen we een risicoanalyse uitvoeren. Dat gaat verder dan alleen personeel. Alle bedrijfsrisico’s die verzekerbaar zijn, worden meegenomen. Verzekeringen zijn niet altijd de oplossing. Ook organisatorische maatregelen of herverdelen van werkzaamheden kunnen ons advies zijn.

Heeft u een vraag?