Skip links

Stichting

Stichting - Stichting - Stichting

Een stichting heeft een sociaal of maatschappelijk doel. De drijfveer is niet winstmaximalisatie. Voor een bedrijf is een stichting niet de meest voor de hand liggende ondernemersvorm. Desondanks kan het gunstig uitpakken. Aan de oprichting ervan zijn regels verbonden. Vannu. adviseert en begeleidt.

Geen winstoogmerk

Een stichting heeft geen winstoogmerk maar een maatschappelijk of sociaal doel. Toch mag je winst maken. Niettemin moet dat terugvloeien in de stichting en besteed worden aan het doel. Deze ondernemersvorm heeft een bestuur van één of meer personen. Zij is niet in dienst van de stichting. Ofschoon ze wel een vergoeding kan ontvangen voor verrichte werkzaamheden. Daarenboven kan een stichting personeel aannemen.

stichting 5 - Stichting - stichting
stichting 4 - Stichting - stichting

Statuten vormgeven

Een stichting kun je samen of met andere rechtspersonen of natuurlijke personen oprichten. Je stelt samen met het bestuur de statuten op. Hierin komt onder meer te staan wat de naam is, de vestigingsplaats en het maatschappelijke dan wel sociale doel. Verder omvatten de statuten de procedures omtrent benoemen en ontslaan van bestuurders. Daarnaast wat er gebeurt met de gelden als de stichting opgeheven wordt. De oprichting geschiedt aan de hand van een notariële akte die opgesteld wordt door een notaris. Ook schrijf je de stichting in bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

Aangezien een stichting een rechtspersoon is, ben je als bestuur niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Toch kun je aansprakelijk gesteld worden. Zeker in geval van wanbeleid, ofwel wanbeleid in de ogen van de eiser. Daarom is het verstandig als bestuurder om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

stichting 3 - Stichting - stichting
stichting 2 - Stichting - stichting

Belasting

Een stichting hoeft geen belasting te betalen. Vaak ook geen BTW. Als een stichting deelneemt aan het economische verkeer en daarbij winst maakt, moet je vennootschapsbelasting betalen. Sportverenigingen, culturele instellingen, algemeen nut beogende instellingen en kerkgenootschappen zijn beperkt belastingplichtig. Voor eventueel personeel moet gewoon loonbelasting betaald worden. Vragen over belasting of de aangifte? Stel ze gerust.