Skip links

Aanvaarden nalatenschap

aanvaarden nalatenschap 1e alinea - Aanvaarden nalatenschap - aanvaarden nalatenschap e alinea

Bij de wet of door een testament ben je aangewezen als erfgenaam. Desondanks ben je niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Je bent hierdoor beschermd door eventuele schulden van de overleden. Ook als je emotioneel bezwaar hebt, kun je een erfenis verwerpen. Een alternatief is beneficiair aanvaarden. De keuze heeft consequenties. Schakel ons in voor advies.

Aanvaarden nalatenschap

Een nalatenschap kun je aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Voordat je een keuze maakt, is het verstandig te informeren naar de inhoud van de nalatenschap. Aanvaard je een nalatenschap, dan bent je erfgenaam. Verwerp je een erfenis, dan kun je er geen aanspraak meer op maken. Door een nalatenschap beneficiair te aanvaarden ben je slechts aansprakelijk tot de waarde van de schulden van de nalatenschap, mits je jezelf niet hebt gedragen als erfgenaam.

Aanvaarden of verwerpen - Aanvaarden nalatenschap - Aanvaarden of verwerpen
aanvaarden nalatenschap beneficiar aanvaarden - Aanvaarden nalatenschap - aanvaarden nalatenschap beneficiar aanvaarden

Een nalatenschap beneficiair aanvaarden

Als de kans bestaat dat een nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat, een zogenaamde negatieve nalatenschap, dan kun je een nalatenschap beneficiair aanvaarden. Een voorwaarde is dat er een boedelbeschrijving bestaat. Met het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap kunnen schuldeisers jou niet verantwoordelijk stellen voor het betalen van de schulden van de overledene. De schuldeisers ontvangen hun betalingen uit de opbrengst van de bezittingen van overledene. De erfgenamen ontvangen hun erfdeel pas als alle schulden zijn afbetaald.

Erfenis verwerpen

Het verwerpen van een erfenis betekent een erfenis weigeren. Je bent dan geen erfgenaam meer. Er kunnen verschillende redenen zijn om een erfenis te verwerpen. Een argument kan financieel, maar ook van emotionele aard zijn. Vanwege een verstoorde relatie met de overledene of familie bijvoorbeeld. Realiseer je, dat op papier het inhoudt dat je nooit erfgenaam was. Je draait niet op voor de schulden maar deelt ook in eventueel bezit of vermogen. De overige erfgenamen worden verantwoordelijk voor de erfenis. Heb je kinderen dan kan het betekenen dat zij verantwoordelijk worden voor de erfenis. Wil je dit niet, dan is het ook voor hen nodig om de erfenis te verwerpen.

aanvaarden nalatenschap erfenis verwerpen - Aanvaarden nalatenschap - aanvaarden nalatenschap erfenis verwerpen

Verklaring rechtbank noodzakelijk

Zowel voor het beneficiair aanvaarden als het verwerpen van een nalatenschap is een verklaring bij de rechtbank in de woonplaats van overledene vereist. Een notaris verzorgt dit voor je. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Wat te doen

executeur 3 2 1 - Aanvaarden nalatenschap - executeur

Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur. Een professioneel register executeur zoals Vannu. is, neemt een hoop zorgen van de nabestaanden uit handen…  Meer over executeur

Boedelbeschrijving - Aanvaarden nalatenschap - Boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving

In een boedelbeschrijving nalatenschap staat wat er tot de nalatenschap behoort. Het bevat een overzicht van de bezittingen en schulden welke een overledene nalaat. Dit kunnen roerende en onroerende zaken zijn… Meer over boedelbeschrijving

kosten afwikkelen nalatenschap - Aanvaarden nalatenschap - kosten afwikkelen nalatenschap

Kosten afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Je betaalt erfbelasting, notariskosten en tot slot onze kosten als testamentair executeur. Wij willen dat er zoveel mogelijk van de erfenis voor de nabestaanden overblijft… Meer over kosten afwikkeling nalatenschap