Skip links

Conflict erfenis

conflict erfenis 2 - Conflict erfenis - conflict erfenis

Wanneer een dierbare overlijdt, blijft een erfenis achter. Dit betreft de bezittingen en het vermogen van de overledene, te verdelen onder de erfgenamen. Het is geen uitzondering dat er een conflict over de erfenis ontstaat tussen familieleden. Drie op de vier erfenisafhandelingen eindigt in een ruzie. Vannu. is onafhankelijk executeur en garandeert een rechtvaardige verdeling.

Onverdeelde boedel

Is nog niet bepaald wie wat in eigendom krijgt uit een nalatenschap, dan spreek je van een onverdeelde boedel. De onverdeelde boedel is van alle erfgenamen samen. Over de verdeling van een erfenis moeten erfgenamen het onderling eens zijn. Regelmatig komt het voor dat erfgenamen een conflict over de erfenis krijgen. Ze komen niet uit de verdeling van de goederen of het vermogen. Als je het niet eens wordt, dan kan de erfenis niet verdeeld worden. Erfgenamen zijn meestal onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten. Vaak eindigen deze conflicten in juridische procedures met hoge kosten tot gevolg. Bovendien verstoort het soms voorgoed de familieband. Om dit te voorkomen schakel je ons als professioneel executeur in. Dit bespaart onnodige kosten en veel ellende tijdens de verdeling van de boedel.

conflict erfenis - Conflict erfenis - conflict erfenis
conflict erfenis objectief en onafhankelijk - Conflict erfenis - conflict erfenis objectief en onafhankelijk

Objectief en onafhankelijk

Emoties in de familie spelen soms de overhand bij een overlijden. Dit komt de communicatie onderling niet ten goede. Als professioneel executeur handelen wij objectief en onafhankelijk. Bovendien bieden wij deskundig en duidelijk advies tijdens de verdeling van de onverdeelde boedel. Dit voorkomt een conflict bij de erfenis. Het biedt bovenal steun en zorgt dat de familiebanden in tact blijven. De overledene zou tenslotte niet anders gewild hebben dan een harmonieuze afwikkeling.

Conflict erfenis

In een testament is vaak een executeur aangewezen. Is dit niet het geval dan kun je als familie ons voor de afwikkeling inschakelen. Misschien kun je je niet voorstellen dat er ruzie ontstaat bij jouw familie. De cijfers laten een ander beeld zien, wees dus voorbereid. Mocht je in een conflict bij de erfenis geraakt zijn, dan kun je ons alsnog inschakelen. We richten ons dan in eerste instantie op een eerlijke verdeling van de erfenis en zullen daarnaast de familiebanden zoveel mogelijk proberen te herstellen. Daar heeft tenslotte iedereen het meeste aan. Familie is tenslotte onbetaalbaar.

conflict erfenis conflict erfenis - Conflict erfenis - conflict erfenis conflict erfenis

Wat te doen

verkoop woning - Conflict erfenis - verkoop woning

Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur. Een professioneel register executeur zoals Vannu. is, neemt een hoop zorgen van de nabestaanden uit handen… Meer over executeurs

rechtsbijstand 4 - Conflict erfenis - rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Door een gang naar de rechter vanwege een conflict of aansprakelijkstelling voor geleden schade, kom je al snel voor torenhoge kosten te staan. Met een goede rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering bescherm je jezelf tegen deze kosten. Ook kun je zaken voor zijn, door vooraf juridisch advies in te roepen… Meer over rechtsbijstand

kosten afwikkelen nalatenschap - Conflict erfenis - kosten afwikkelen nalatenschap

Kosten afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. Je betaalt erfbelasting, notariskosten en tot slot onze kosten als testamentair executeur. Wij willen dat er zoveel mogelijk van de erfenis voor de nabestaanden overblijft… Meer over de kosten bij afwikkeling nalatenschap