Skip links

Vereniging

Vereniging 1 - Vereniging - Vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm waarbij je een gezamenlijk doel voor ogen hebt of activiteiten onderneemt vanuit een hobby, overtuiging of geloof. Een vereniging heeft een bestuur en leden. Het maximaliseren van winst voor de leden mag geen doelstelling zijn. Geworven gelden moet ten goede komen aan het gezamenlijke doel.

Oprichting vereniging

Net zoals bij een stichting stel je samen met het bestuur en de leden statuten op. In deze statuten staan de naam en vestigingsplaats van de vereniging. Verder het doel en doelgroep. Ook zijn afspraken omtrent benoemen en aftreden van het bestuur beschreven. Tot slot wat er moet gebeuren met de gelden als de vereniging ontbonden wordt. Naast de statuten maak je een huisregelement. Dit is overigens niet verplicht maar wel raadzaam. In het huisregelement staan werkwijzen en procedures. Ze mogen niet in tegenspraak zijn met de statuten. De huishoudelijke regels zijn eenvoudig aan te passen, omdat daarvoor geen gang naar de notaris nodig is.

vereniging 2 - Vereniging - vereniging
Vereniging 3 - Vereniging - Vereniging

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Het is overigens niet verplicht om een oprichtingsakte van een vereniging vast te laten leggen bij de notaris. Een vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid wanneer de oprichting wel via notariële akte is geschied. Het bestuur is dan niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Desondanks adviseren we een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Mocht er een claim ingediend worden vanwege bestuurlijke fouten, dan ben je daarvoor ingedekt. Aan de oprichting van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kleeft dus meer risico. We zetten de voor- en nadelen graag voor je op een rijtje.

Bestuur

Bij een vereniging hoort een bestuur. Ben je dat alleen of ga je dat samen met anderen doen? Hoe kom je aan bestuursleden? Waar moet je verder nog aan denken? Vannu. begeleidt het gehele proces van oprichting, vorming van het bestuur, opstellen statuten en huisregelement.

vereniging 4 - Vereniging - vereniging