Jaarplan opstellen? Neem de bedrijfsverzekeringen mee.

  • 21 november 2022
  • leestijd 3 minuten

In de regel maakt een ondernemer jaarlijks een plan met een begroting om richting te geven aan de strategie. Het is een leidraad voor managers en medewerkers voor het behalen van resultaten en het realiseren van de doelen. De inzet van personeel, benodigde faciliteiten en de behuizing zijn hieraan gelieerd. Wat hierbij echter een ondergeschoven kindje is, zijn de bedrijfsverzekeringen. Passen die nog bij de bedrijfsactiviteiten en de tegenwoordige tijd?

Risicomanagement

Risicomanagement is een terugkerende analyse van de risico’s die het voortbestaan van je bedrijf kunnen beteken. Een perfect moment daarvoor is bij het opstellen van het jaarplan. Zijn de standaardrisico’s voor brand, storm en uitval van machines afgedekt? Hoe staat het met de autoverzekeringen? Een steeds grote bedreiging is cybercriminaliteit. De kans dat je bedrijf gehackt wordt, is reëel. De zwakke schakels zijn hierbij de medewerkers. Weet jij wat ze downloaden op de computer of telefoon van de zaak? Bovendien worden de e-mails van cybercriminelen vernuftiger. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede cybercrimeverzekeringen. Ook hiervoor geldt dat we een jaarlijkse check van het verzekerde bedrag aanbevelen.

Jaarplan

In het jaarplan komt ook de inzet van personeel aan bod. Groei en personeelsinzet zijn vaak onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is lastig om aan goed personeel te komen. Een juiste beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn daarom belangrijk. Wij denken hierbij graag met je mee. Medewerkers kunnen ziek worden. Helaas ook langdurig. De kosten voor ziekteverzuim vergoedt de overheid deels, het restant komt voor rekening van de onderneming. Je kunt dit zelf dragen of je er tegen verzekeren. In het licht van de toenemende kosten voor energie, brandstof en inkoop is het afdekken van dit soort risico’s opportuun. Hoeveel tegenslag kun je als ondernemer zelf opvangen? Zeker als je nog te kampen hebt met de klappen van corona. En wat gebeurt er als je zelf ziek wordt? Hoe is het in dat geval gesteld met de continuïteit van de onderneming en je eigen inkomsten?

Bedrijfsverzekeringen

Tot slot kan groei, inkrimpen of een toename van remote werken betekenen dat je behoefte aan huisvesting verandert. Verbouwen, uitbreiden of juist afstoten. Dit kan van invloed zijn op je inventaris- of opstalverzekering. Onderverzekering wil je voorkomen maar teveel premie betalen ook. Samenvattend, de bedrijfsverzekeringen veranderen met je onderneming mee. Vannu. kan jaarlijks het risicomanagement op bedrijfsverzekeringen voor je uitvoeren. We brengen in kaart welke risico’s je loopt en hoe dit afgedekt kan worden. Een afspraak is zo gemaakt. Bel gerust.

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.