Skip links

Soorten testamenten

soorten testament - Soorten testament - soorten testament

Een testament laat je opstellen bij leven bij de notaris. Er zijn verschillende soorten testamenten. In een levenstestament leg je zaken vast voor wanneer je niet meer wilsbekwaam bent. Nabestaanden wil je goed verzorgd achterlaten bij overlijden. Met een testament geef je aan hoe jij het geregeld wilt hebben. Ook bestaat de mogelijkheid van een legaat. Vannu. adviseert.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament geeft een volmacht aan één of meerdere mensen die beslissingen mogen nemen of zaken mogen regelen wanneer je dat zelf niet meer kunt. Denk daarbij aan ziektes zoals Alzheimer, coma of andere gevolgen na een ernstig ongeval. Je kunt wensen omtrent medisch handelen, financiën en praktische zaken bijvoorbeeld over je woning of huisdieren documenteren. Ook een euthanasieverklaring kun je bij een levenstestament voegen. Een levenstestament is herroepbaar zolang je wilsbekwaam bent.

soorten testament 3 - Soorten testament - soorten testament
soorten testament 2 1 - Soorten testament - soorten testament

Langstlevende testament uitgelegd

In een langstlevende testament oftewel tweetrapstestament is de langstlevende partner enige erfgenaam. Eventuele kinderen, familieleden of bloedverwanten zijn erfgenaam maar krijgen hun erfdeel pas als de langstlevende overlijdt. Het erfdeel van de erfgenamen vormt een schuld in het vermogen van de langstlevende. Hierover hoeft nog geen erfbelasting betaald te worden. De langstlevende blijft op deze manier verzorgd achter. Bovendien voorkomt het dat erfgenamen hun erfdeel kunnen opeisen. Het beschermt de partner tegen bijvoorbeeld de verplichte verkoop van de woning om het erfdeel te kunnen betalen. Over de erfenis moet hoe dan ook erfbelasting betaald worden. Wanneer de langstlevende dit niet doet, komt het voor rekening van de erfgenamen.

Testament op basis van vruchtgebruik

Bij een testament op basis van vruchtgebruik gaat de gehele nalatenschap naar de kinderen of andere familie. De langstlevende heeft geen recht op de erfenis maar houdt het vruchtgebruik van de bezittingen uit de erfenis. Zodra de langstlevende overlijdt, of bijvoorbeeld het huis verlaat, vervalt het vruchtgebruik. Een dergelijk testament wordt veelal gebruikt bij een tweede huwelijk.

pexels photo e1524558049262 - Soorten testament - Soorten testament
Soorten testamentKeuzetestament meest flexibel - Soorten testament - Soorten testamentKeuzetestament meest flexibel

Keuzetestament meest flexibel

Het ideale testament bestaat niet, een flexibel keuzetestament oftewel combinatietestament wel. Erfgenamen kiezen bij overlijden zelf welke testamentsvorm zij prefereren. Om onenigheid tussen de erfgenamen na overlijden te voorkomen, kun je de keuze overlaten aan de langstlevende. De keuze moet binnen een bepaalde termijn worden gemaakt. De testamentsvorm gaat vervolgens met terugwerkende kracht in werking.

Legaat

Via een legaat in het testament kun je iemand, ook wel legataris genoemd, iets kostbaars of dierbaars geven uit je nalatenschap zonder hem of haar tot erfgenaam te benoemen. In een legaat staat een duidelijke beschrijving wat je aan wie geeft. Dit kan een voorwerp, onroerend goed of een geldbedrag zijn. Over het algemeen heeft de legataris een vordering op de gezamenlijke erfgenamen. Voordat de erfenis verdeeld wordt onder de erfgenamen worden de te vergeven voorwerpen of bedragen van de nalatenschap afgetrokken. De erfgenamen zijn verplicht legaten binnen een bepaalde tijd over te dragen aan de legataris. Overigens hebben schulden voorrang op de vordering van de legataris. Dat kan betekenen dat de legataris minder of zelfs niets krijgt.

Aanvaarden of verwerpen 2 - Soorten testament - Aanvaarden of verwerpen

Wat te doen

Nalatenschap - Soorten testament - nalatenschap

Nalatenschap

De nalatenschap oftewel erfenis van een overledenen bestaat uit bezittingen, vermogen en soms ook uit schulden. Door een testament of… Meer informatie

over ons register executeur - Soorten testament - over ons register executeur

Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoem je de executeur… Meer informatie

uitvaartverzekering 3 - Soorten testament - uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Iedereen verdient een mooi afscheid. Omdat ieder mens anders leeft, is ook elke uitvaart uniek. Hoe zou jij willen dat jouw uitvaart eruit ziet? Meer informatie